måndag 25 februari 2008

Bara att plantera träd?

Det är växterna som nu står i centrum för att rädda oss från vårt största miljöhot och få oss att kunna uppfylla klimatmålen. Växterna är förnybara och många av dem har förmåga att skapa biobränslen som etanol och butanol via socker och stärkelse. Det är dessa produkter som ska ersätta den miljöfarliga bensinen som öser ut sina koldioxidutsläpp och som kan ta slut.

SvD använder formuleringen bensinen kan ta slut. Bensinen tar slut!

Nu är nog inte fråga så enkel att det bara är att ersätta bränslet. Vi behöver nog fundera över hela produktionsprocessen av våra varor. Det system vi byggt upp skapar enorma transportbehov.

Slutligen så hade jag nyligen ett samtal med några människor från Etiopien dels om hur "vår" industri förgiftat driksvattnet. Men också om hur de multinationella skogsbolagen förstör förutsättningarna för djurhållningen. Så inte är frågan så enkel att det bara är att slänga ner några trädplantor i marken för att få bränsle till bilarna.

intressant

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar