torsdag 24 april 2008

Global ekonomi

Jag sitter och läser om hur tidningarna skriver om att husen stiger i värde och finanskrisen är över. Undrar just varför media skriver så när alla fundament pekar åt helt annat håll. Huspriserna sjönk 13 procent i USA i mars! Vår ekonomi och levnadsstandard är i riktig fara eller kris. Det kan vara svårt att begripa med vanlig ekonomisk teori eller historiska data.
Det som sker nu är att det sker en enorm konsumtionsökning i tillväxtländerna. De kallades tidigare U-(tvecklings)länder. När efterfrågan på energi och råvaror och livsmedel ökar skapas en inflation i västvärldens ekonomi. Den motsvaras inte av en produktionsökning i väst utan troligen en produktionsminskning. Produktionen sker främst på den lokala tillväxtmarknaden.

Det finns för det traditionella kapitalet en gigantisk utmaning framöver. De sk. microlånen visar vägen. Det mest fundamentala framöver kommer att vara vad kapitalet har för syfte. Vi har passerat det stadium när kapitalet bara hade till uppgift att skapa mer kapital. Det som kommer att bli avgörande i den här processen är när medvetenheten infinner sig om att ekonomi egentligen betyder "att hushålla med knappa resurser". Tillväxt är en matematisk omöjlighet i alla fall en konsumtionsökning som överstiger teknikutecklingen. Så kapitalet kommer att få en annan roll i en global ekonomi än i en traditionell imperialistisk marknadsekonomi.

Men nog om detta resonemang just nu. Ta inga nya krediter och skuldsätt dig inte om du är ung. Undvik avbetalning och hyr en bostad istället för ett riskfyllt köp under de närmaste åren.
Det är inte många som skriver om den pågående ekonomiska omvälvningen i västvärlden. Jag är rätt förundrad över att myten om att inget har hänt upprätthålls.

Lite relevant media idag Svd DN E24 E24 Expr
Mer intressant av wadström. Andra om: , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar