fredag 13 oktober 2017

Bostads marknaden

Jag skriver några rader om bostads marknaden. Som du ser delar jag upp ordet i de två delarna bostad och marknad.

Bostad
Människan har några grundläggande fysiska behov som vatten, mat och tveklöst i kallare länder kläder och bostad. Bostaden är också det revir den trygghet en människa troligen behöver.  I Sverige är det kommunerna som har ansvaret för bostadsförsörjning.
Den befogenheten/ansvaret verkställs via planmonopol, och styrning om vad som får byggas. Åtaganden kring individer regleras bl.a. även i socialtjänstlagen.
Men fortfarande är det inte en självklarhet att alla människor har en bostad.

Det går att beskriva upplåtelseformerna för bostad som egen fastighet, bostadsrätt eller hyresrätt. Det finns givetvis ett antal olika mellanformer men de kan vi hoppa över då de är marginella.

Egen fastighet så äger du normalt hus och tomt och har i stort sätt befogenhet/ansvar över din privata egendom. Du kan sälja och köpa egendomen och belåna värdet.

Bostadsrätt är en form där en förening äger en fastighet och du betalar för rätten att hyra.
Föreningen är en egen juridisk person med styrelse revisor osv. Föreningen kan belåna sin fastighet.
Bostadsrätten går att belåna utifrån marknadsvärde vid byta av hyresgäst.

Hyresrätten regleras i lag och fastigheten kan ägas av en mängd olika former av juridisk person. Vanligt är kommunal allmännytta och kommunal fastighetsförvaltning, privat fastighetsbolag, stiftelse.
I princip har du full förfoganderätt över din hyresrätt så länge hyran betalas, den sköts sanitärt och du stör ingen granne.

Så det var första delen av ordet bostads-marknad

Grundförutsättning är att det finns bostäder så det räcker till medborgarna.

Marknad

Det ordet har samma betydelse om det gäller gurkor, tomater eller bostäder. Priset bestäms vid köpetillfället/hyrestillfället mellan två parter.

En marknad har aldrig balans dvs efterfrågan och utbud är aldrig lika så då sker en justering av priset tills parterna kan enas.

Det vi sett de senaste åren är ett underskott på bostäder vilket tillsammans med låga kostnader för lån och låga skattekrav givit en prisökning.

När marknadspriserna skjuter i höjden blir det lönsamt att bygga nytt.

Så hur ser marknaden ut idag när det gäller bostäder.

Den första iakttagelsen är att marknaden ser olika ut i olika delar av landet. Ett exempel från media nyligen var en familj i glesbygd vars fullförsäkrade hus brunnit ner. De kunde inte bygga nytt för att det går inte att bygga ett hus över marknadsvärde. Enkelt beskrivet ett nytt hus kostade mer att bygga än marknadsvärdet på ett färdigbyggt. Så de fick bara ut marknadsvärdet som fullvärde på försäkringen.....

Så i glesbygd som är mycket stora delar av landet är det svårt att bygga men i större befolkningscentra byggs det för fullt. Så bostadsmarknaden driver på urbaniseringen helt på egen hand oberoende av arbetsmarknad.

I de större befolkningscentra är det brist på mark och anläggningskostnaderna i infrastruktur är extremt höga. Så vad har det fått för effekter?
Egna fastigheter byggs, bostadsrätter byggs men hyresfastigheter byter främst ägare och "lyxrenoveras"
Det uppstår snart eller kanske är vi redan där att det finns medborgare som behöver bostad men som inte har ekonomiska möjligheter.

Det finns alltså bostäder men inte någon som vill/kan bo till den prisnivå som är.

Det första vi kommer att se är att marknanden för bostadsrätter påverkas.  De som tidigare köpte en bostadsrätt och sålde den utan att flytta in försvinner snabbt från marknaden. Antalet spekulanter på varje objekt minskar. Byggbolagen får snabbt ställa om produktionen från bostadsrätt till hyresrätt.

Men och här är nog den riktigt allvarliga situationen. Eftersom byggkostnaderna är så uppskruvade kommer även hyrorna vid hyresrätt bli oöverkomliga. Tidigare i historien har staten höjt bostadsbidrag men det är nog inte möjligt med dagens prisnivå.

Vi kommer att få se ett antal bygg och fastighetsbolag att som gör konkurs. Det i sig är inget poblem för marknaden då någon till slut köpet konkursboet till ett lägre pris så det går att sätta lägre hyra och få ekonomi i driften.

Stannar vi till vid just fastighetbolag så har det varit möjligt att köpa ett hus med lågt eget kapital. Marknadsvärdena har höjts rekordsnabbt så på kort tid har det gått att belåna fastigheten för att köpa ytterligare ett hus osv..på bara några år byggs det upp ett fastighetsbolag med miljarder i marknadsvärde. Men det finns inget eget kapital! Det är ett riktigt korthus..och kreditgivaren står för risken. Vi kommer att få se många sådana "oväntade" krascher framöver.

Våra pensionsfonder har köpt upp sig på fastigheter. Det anses som en trygg och lönsam investering. Jag skall inte ta upp exemplet med Rikshemskandalen här men det finns anledning att vara orolig över pensionen om dina fonder placerat i fastighetssektorn. Bankerna kan också hamna i akut kris vilket vi sett några gånger redan. Bankerna brukar inte gå i konkurs utan vi skattebetalare får gemensamt stå för notan.

En liten extra fundering kring media
Tv har hur många program som helst om inredning, renovering och köp av fastigheter. Det har uppstått på en ganska kort tid om vi ser lite bakåt i tiden. Det som är det gemensamma budskapet är att du kan aldrig jobba för att bli rik men du kan köpa och sälja din bostad. Stanna till vid tvutbudet och fundera en stund så ser du vad jag ser.

Så vi har en marknad som fungerar dysfunktionellt. Vid en väl fungerande marknad skulle vi inte ha en överproduktion och en hemlöshet samtidigt.

Jag skall inte i det här inlägget ens försöka beskriva hur vi kan och borde ha bostadsproduktionen och driften organiserad.

Som avslutning lägger jag upp en länk till hemnet på lediga bostadsrätter i Sverige just nu när jag skriver detta 13713 st... och den blå skylten exekutiv auktion börjar dyka upp oftare..https://www.hemnet.se/bostader?item_types%5B%5D=bostadsratt
Det är första steget att en person inte längre kan behålla rätten att hyra. Antingen behöver personen flytta, kan inte hyra ut den eller kan inte sälja den..eller så har personen någon skuld där bostaden mäts ut av kronofogden.
Nästa steg vi kommer att se är nyproducerade där det erbjuds gratis hyra osv...

Jag skall kanske återkomma med en liten sammanställning av hur olika politiska partier vill hantera bostads - marknaden.. vi får se om jag orkar.

Tack för du läste denna lite snabbskrivna text, finns mycket mer att skriva.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar