torsdag 13 mars 2008

Miljöpartiet och delfinen

Den här veckan har det hänt något som jag finner uppseendeväckande. Jag har fått tre telefonsamtal av män i 50+ som beslutat sig för att gå med i miljöpartiet och undrar hur man gör. Lever man i en liten kommun som Nyköping så blir allting kanske lite mindre än i en storstad.
Det som var så intressant med dessa samtal var att ingen brydde sig om frågan huruvida miljöpartiet samarbetade med de blå eller de röda. I Nyköping tillhör ju miljöpartiet majoriteten tillsammans med de fyra borgerliga partierna. Det förekommer idag i ett antal kommuner och landsting och vi ser det som en mycket bra möjlighet att utvärdera hur vi kan driva miljöpolitik. Som alla vet försöker miljöpartiet hitta en regeringssamverkan 2010 med socialdemokraterna och eventuellt något mer parti.
De här personerna säger ungefär samma sak att nu vill de vara med och göra något. Ingen önskar ett politiskt uppdrag! De vill med sin kunskap i olika frågor vara med och förändra. Välkomna i miljörörelsen är det enda som går att säga.Den här typen av händelser gör att jag själv börjar fundera hur jag valde miljöpartiet. En fråga jag själv ser som mänsklighetens största utmaning är befolkningstillväxten. Inte som Myrdal en gång formuleradedet utan mer globalt. Planeten Jorden kommer inte att klara befolkningstillväxten om den följer nuvarande utveckling. För att klara olika förändringar och behov planeten runt behöver vi ha en frihet och rörlighet för människor. Ett av de största hoten ur det perspektivet ar nationalismen eller den bruna rörelsen i alla dess former och avarter.


Så synen på människan som varelse är viktig enligt mig. Vi kan inte längre sortera människor efter kön och färg. Vi är alla annorlunda individer med samma mänskliga värde.

Den fråga som fick mig att engagera mig var när jag förstod vad klimatförändring innebär. Känslan av att vi håller på att förstöra livsförutsättningen för mänskligt liv är mycket stark hos mig. Det är få människor, som beskriver det som kommer, om vi inte gör en dramatisk kursändring. Gore gjorde en bra insats i att lyfta medvetenhetsgraden men hans beskrivning är ändå bara en mild sommarbris mot det som kan ske. Nu är samhällssystem mycket tröga i förändringsprocesser. Det är som en stor oljetanker som helt plötsligt måste göra en kraftig gir, och det vet alla sjömän inte är så enkelt.

En tredje viktig fråga för mig är en koppling mellan religion och djur och natur. Jag är ateist vilket inte är utmärkande just för miljöpartister. För mig innebär det att det finns ingen skapare och människan är inte unik. Min syn är mer att människan är en del i en biologisk utveckling som troligen bara sker på jorden. Det vet varken jag eller någon annan människa men tills vi vet så är Jorden den enda planeten i hela Universum med den form av biologiskt liv som är du och jag. Vi står inte utanför dessa processer utan är beroende av övriga djur och naturen. Det fanns en nyhet idag om en delfin som lotsade två valar till djupare vatten. Oavsett hur sann historien är så visar den på något underbart. Livet i sig oavsett om det försigår i form av en and eller människa är det viktiga.
Så visst deltar jag i diverse debatter om ägande och fördelning av resurser som kännetecknar den röd-blå axeln. Vardagen är också viktig för dig och mig. Men att tro att statligt eller privat ägande påverkar mänsklighetens framtid är oerhört naivt.

Hur skall vi hitta vägar in i en framtid då. Fred, dvs samtal, kunskapsöverförande, dialog, yttrandefrihet är en förutsättning. Kunskapsöverförande är givetvis det vi har idag naturvetenskaperna och de humanistiska vetenskaperna. Mänskligheten behöver också samlas kring att riva ner hindrande maktstrukturer. Maktstrukturer kan vara ett värdeladdat ord för en del. Men att kvinnor har ett lägre värde än män på planeten är ett exempel. Sedan kan nog alla vara överens om att vi måste göra en omfördelning av resurser mellan rik och fattig. I ett miljöperspektiv så är begreppet fotavtryck ett bra begrepp. Hur mycket förbrukar en individ och hur mycket släpper en individ ut. Det handlar i grund och botten om människovärde.

Jag är mycket irriterad på nuvarande alliansregering som hävdar att Sverige ligger bra till när det gäller miljö. Det är givetvis en ren lögn om vi utgår från begreppet individuellt fotavtryck. Visst släpper fabriken i Kina ut mycket skit i atmosfären. Men glöm inte att vi har flyttat fabriken dit. Det är fortfarande vi som konsumerar.


Nej vi skall inte tillbaka till stenåldern. Vi skall arbeta för att hitta den senaste förnyelsebara tekniken som vetenskapen kan prestera. Men på energiområdet gäller en sanning och den är att den miljövänligaste energin är den vi inte konsumerar. För att ge ett konkret exempel så går det idag att bygga passivhus. De fungerar och med en energiförbrukning nära 0. Varför fortsätter vi ändå med föråldrad teknik och lösningar. Jo svaret är att marknaden är trög och den fungerar inte inom alla områden av mänskligt liv och samhällsbyggande.

Har du funderat på att gå med i miljörörelsen så kostar det ett paket cigg;) Klicka här och var med och påverka du också.

När jag läser runt på olika bloggportaler så dominerar Carola, Alliansen sjukförsäkringspolitik, Folkpartiets skolpolitik, Mordhot mot tidning Visst är dessa frågor också viktiga. Vi behöver musik, garantier vid sjukdom, utbildning och yttrandefrihet. Men jag hoppas du fick ett sammanhang mellan miljöpartiet och delfinen. Vi har bara 1 planet och vi har bara 1 verklighet.


miljöpartiet Intressant och mer av wadström

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar