lördag 22 mars 2008

Reabränsle till moderat skattesänkning.

Bostadsektorn idag innebär att egna hem och bostadsrätter skattefinansieras på ett orimligt sätt i förhållande till en hyresrätt. Upplåtelseformen borde göras skatteneutral.
Ta bort räntesubventioner för lån i egna hem! Varför skall hyresgäster hos allmännyttan betala ränteavdragen i egna hem?

Att människor satsar på att belåna sig i boendet är ofta i förväntan om värdeökning. Bostaden ses som ett sparande eller investering. Det vi nu ser som en finansiell kris i USA och snart här är just att människor utan tillgångar belånat sig.

Bromsen för en helt skenande marknad är hyresrätten. Hyresrätten har även den en privat sida med vinstmaximerande bolag. Fram till nu har bromsen varit allmännyttan och bruksvärdes hyran. Den betyder egentligen att en privat hyresvärd inte fått sätta en högre hyra än motsvarande hyra inom allmännyttan.
Alliansen arbetar för att ta bort detta tak och hyressättningen blir då mer fri för fastighetsägaren. Fri betyder att den avgörs i förhandlingar mellan parterna och vid en tvist så kommer bruksvärdet i framtiden att vara underordnat marknadshyran. Så i klartext passar inte hyran så dra!

I det perspektivet får vi se alliansens vilja att sälja ut allmännyttan till privata hyresvärdar.
Så länge det finns ett billigare alternativ utan vinstmaximering så väljer människor att bo där. Det är grundläggande marknadsekonomi. Alliansregeringen vill ta bort denna fria valmöjlighet från marknaden.

Det som är på gränsen till brottsligt är hur de borgerliga ägarna sköter allmännyttan. Allmännyttan ägs av en kommun men det är oftast inte mer än någon miljon kronor satsat i kapital som ägaren skall ha skälig avkastning på. De flesta bolag inom allmännyttan genererar också denna avkastning i form av ränta på insatt kapital. De belastar alltså inte skattekollektivet som egna hemsägaren gör.

När politiker säljer fastigheter och överför vinster till den kommunala verksamheten så stjäl man i princip pengar från hyresgästerna. De får då betala "skatt" ytterligare en gång.
- I företagsvärlden kallas det bolagsplundring. -
Omfördelning av tillgångar och rea på våra gemensamma tillgångar sker till tonerna av valfrihet. Nu skall vi se hur anarkisterna och folkpartisternas tro på marknaden fungerar. Det föds lite fler barn nu och föräldrarna förväntar sig att få välja var de har sina barn...
Slutligen kan jag bara glädja mig år att KDU och MUF har en mer modern syn på nybyggare än moderpartierna.
- lite dansmusik så här i Påsk från Allianz. -
Andra bloggar som kommenterar DN Tut tut - it's da sound of vår regering! Ingen ljusning för unga på bostadsmarknaden Påskgodis Om marknadshyrorna Orolig Politik Regeringen backar igen - nu om bostadspolitiken Låt allmännyttan självdö
Läs aftonbladet om krisen kring bostadsmarkanden i USA. DN 1 2 om barn och valfrihet. Dagen om flyktingpolitik

1 kommentar: