söndag 16 mars 2008

Vad händer om vattnet stiger?

Nedsmältningen av glaciärerna hotar de miljoner människor som är beroende av smältvatten från ismassorna för dricksvatten, bevattning och kraftproduktion. Dessutom riskerar havsvattennivåerna att stiga. Så skriver Dn i ett balanserat inlägg.

Debatten har varit så inriktad på orsakerna till klimatförändringen att vi inte talar om vad som händer.

Om, obs jag skriver om, all is smälter så stiger havnivån till siffror ingen vill ta i sin mun. Den påverkan det skulle få på samhällets strukturer, ekonomi, handel, produktion är obeskrivbara.

Det som också sker är att saltbalansen i våra hav förändras. Det är omöjligt att ens förutspå vad det får för konsekvenser för havsströmmar och därmed det lokala vädret.

Jag skulle vilja se uträkningar av vad som sker om havsnivån höjs 10 meter. Jag skulle också vilja se dessa uträkningar om havsnivån höjs 30 meter eller mer. Det här är helt andra siffror än de som vi talar om idag. Byggplaner talar om 1-2 meter över havsnivå.

Men om all is smälter kommer vi att få de högre nivåerna att hantera. Ok jag vet att luftfuktighet ökar osv. Jag vet också att det finns teorier som säger att avsmältningen går långsamt och att några hävdar att det inte sker en total uppvärming.

Jag brukar använda bilden av när du avfrostar frysen hemma som beskrivning. Först händer ingenting, sedan ingenting du kan se..det börjar droppa och sedan går det med en rasande fart. De modeller vi använder i prognoser tar hänsyn till en historisk utveckling och inte en förändrad total process. Jag vet givetvis inte om vi befinner oss i en sådan situation än. Men jag vill veta vad som händer om det sker fort.
Hur skall vi klara de omställningar som blir nödvändiga. Det är den fundering jag får från dagens DN-artikel.

Greenpeace skriver mycket läsvärt, och vill du arbeta politiskt så gå med i miljörörelsen nu.

Mer intressant relaterat till wadström miljöpartiet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar