söndag 16 mars 2008

KBT så fel det kan bli

KBT står för kognitiv beteende terapi. Det blir ingen djupare utläggning här men för att förstå vad det handlar om i extremfallet så säger jag hunduppfostran. Genom bestraffning och belöning skall tankarna påverkas och ett trevligare beteende uppnås.
Det här är ett laddat ämne eftersom stora delar av vårdsvängen är troende. Återigen vill jag säga att det saknas vetenskaplig kunskap om med-vetandet och hjärnan. Jag har skrivit om tyckiatrin som handlar om den religiösa varianten Freud och tron på en själ.

Jag skall ta ett konkret exempel för att beskriva hur fel det kan gå med KBT. Berättelsen ar avkodad av naturliga skäl men den är sann. Den har inträffat.

Först en liten utvikning till dig som har haft små barn så har du observerat att barnet kan ligga och titta på sin egen hand långa stunder. Det är ett rätt "gulligt" fenomen. Men vad är det barnet gör. Vad är det för konstigt beteende?

Berättelsen handlar om en kvinna som varje gång hon reste sig satt handen framför ansiktet och rörde handen. Det spelar väl ingen roll egentligen. Men det var ett avvikande beteende och omgivningen reagerade. Kvinnan hamnade hos människor som arbetade med KBT och de försökte betinga av beteendet. Hon blev totalt förvirrad och ångestladdad. Här kunde historien fortsatt med inläggning och medicinering som inte är ovanligt.
Mer av en slump kom en person kunnig på nervsystemet in i ärendet. Lösningen var en kroppsnära klädsel och handrörelsen upphörde omgående och kvinnan fungerade på alla plan.

Vad var det då som hände. Det går givetvis bara att ha teoretiska funderingar eftersom det inte finns någon 100%-ig vetenskap om hjärnan. Det troliga är att nervsignalerna från kvinnans hud var för svaga. Hon tappade kontrollen över vad som var hon och vad som var omgivningen när hon ställde sig upp. Hon kompenserade detta med synen och handen.

Ok. vad jag vill säga med historien är att religiösa och även hunduppfostringsmodeller är ovetenskaplig och i allt för hög grad kränkande av individen.

Nu en liten varning för manualbaserade metoder. En hunduppfostringsstrategi är lätt att teckna ner i en manual. Det ställs inget krav på vetenskaplig utbildning av den som verkställer metoden. Resultaten är givetvis positiva på kort sikt eftersom människan är en varelse som anpassar sig till omgivningen. Men vad händer med hunden när husse sedan är frånvarande.

Så lite provocerande kanske men hur ser idealet ut för beteende. Hur skall en människa tänka för att vara en KBT-medborgare.....

Jag skriver det här i en serie om neurohandikapp som i grunden handlar om att anpassa omgivningen och inte individen. Alla människor är olika och annorlunda, även du och jag. Det blir liksom ett annat synsätt på människan då:)

Jag skall göra en snabb koppling till politik.
Folkpartiet är nog det parti som jag har svårast att förstå mig på. I grunden säger partiet att individen är viktig men i praktisk politik så handlar det hela tiden om moraliserande. Det svåra är att när (kd) talar om moral så vet vi vad de menar. När folkpartiet talar om kontroll, bestraffning och belöning i olika sammanhang så finns det i bakgrunden en mall eller prototyp på hur en människa skall vara och bete sig. De röda partierna har en tung betoning på människan som kollektiv producent. De nya socialdemokraterna under ledning av Sahlin håller på och gör en långsam svängning mot frågor jag uppskattar individen och vår gemensamma miljö. Synen på arbetslinjen som det övergripande delas med (m) som hela tiden hävdar konservativa värderingar där lönearbetaren skall just vara en kollektiv producent. Partier med arbetslinjen som högsta ideal har lite utrymme för det faktum att varje människa är unik och annorlunda. Att diskutera att alla människor har ett lika värde blir helt omöjligt när vi ser på de bruna partierna där (sd) får betraktas som det mest vältaliga i den rörelsen. Junilistan och feministiskt initiativ och piratpartiet är partier som är lite svåra att få grepp om i människosynsfrågan.
Idag är det rätt marginella partier men jag skulle vilja se en ändring av grundlagen där man tar bort 4%spärren till riksdagen. Just för att uppnå högre grad av demokrati och mångfald.

Så den korta utvikningen gör jag för att visa att det finns ett klart samband mellan det som utvecklas i ett samhälle i form av vård & omsorg & trygghet för individen och den politik som förs. KBT passa in i ett marknadssystem, svårare än så är det inte.

Jag glädjer mig åt att trenden håller i sig att unga människor vill se en förändring och tror på en grönare framtid.


Kort info om Asperger Mer intressant av wadström Fler bloggar om autism asperger adhd damp neuropsykiatri psykiatri skola , , , , ,
Andra bloggar om: , , , , , ,Technorati om: , , , , , , autism, adhd , neurohandikapp, psykiatri Icerocket om: , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar