söndag 27 april 2008

Den Gröna vägen

Jag fick en liten fundering när jag läser olika tidningar & bloggar om miljöpartiet. Det är fullt av resonemang huruvida miljöpartiet tillhör det socialistiska eller det borgerliga blocket.
Jag skrev en gång ett inlägg "Din egen politiska analys" Jag menar att det finns 4 stora politiska processer. Jag benämner dem politiska rörelser.

Den stora frågan som skiljer socialistiska och borgerliga partier är ägandet och fördelningen av produktionsresultatet. Nu är de ideologier som de grundar sina värderingar och handlingsalternativ från 1800-talet det ställer till en del problematik. Aftonbladet hade en artikel "Mänskligheten nära utrotning" Den beskriver ett historiskt perspektiv på att människan för 70.000 år sedan endast bestod av 2000 individer i Afrika. Nu är vi ca 6,6 miljarder människor på samma planet. Den här befolkningsutvecklingen leder till att vi idag förbrukar jordens resurser. Djurarter & den växtlighet vi som människor behöver för vår utveckling och överlevnad utarmas i rasande takt.

Den Gröna rörelsen formulerar de här viktiga överlevnadsfrågorna i konkret politik. Svårigheten för den Gröna rörelsen världen runt är att den är beroende av "plånboks & sysselsättningspartierna" för att få politisk makt att genomföra nödvändiga samhällsförändringar.

De flesta människor är nog idag relativt medvetna om den fara mänskligheten lever under och ändå är det så svårt att tänka och planera längre än ett år i taget.

Det är begripligt när det gäller människor som lever i fattigdom och där mänskliga rättigheter fortfarande handlar om mat för dagen. Den missriktade egoismen som präglar vår västvärld och välfärdsstaten Sverige är mer svårbegriplig.


Så för att avsluta den här lilla utläggningen så går inte miljöpartiet bakåt som den bruna rörelsen vill. Partiet går heller varken till höger eller vänster. Partiets politik är framåtriktad med ett långt perspektiv där människan, djuren och naturen är inkluderade i politiken. Miljöpartiet är nog det parti som är mest utvecklings & teknikvänligt. Det bottnar i en mycket djup övertygelse om att vi inte längre kan förbruka jordens resurser. Den "tillväxt" vi kan tillgodogöra oss är den som ny vetenskap, forskning och teknikutveckling kan ge oss.

Det är lite sorgsamt att lyssna på politiker som försöker låtsas vara handlingkraftiga när de köper och säljer.Politikerna låter som vanliga handelsmän som försöker kränga sina varor...allt går ju att sälja med mördande reklam.....vi satsar i Sverige idag mycket mer på reklam än utbildning..... Men ingen kommer undan politiken eller den verklighet mänskligheten lever i!

SvD tar upp en liten blinkning av temat överlevnad när de skriver om vilken fisk vi inte längre kan äta. Det är ett bra exempel på där politiken går i otakt. EU värnar om kortsiktig sysselsättning för fiskerinäringen vilket leder till att hela näringen riskerar att dö ut.


Mer intressant av wadström.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar