lördag 23 februari 2008

Din egen politiska analysDN presenterar undersökning efter undersökning om vad medborgarna / väljarna anser. Du skall få en enkel karta att använda när du analyserar dina värderinga och de politiska partierna.
Hur man än gör så blir beskrivningar alltid en förenkling av verkligheten. Jag menar att det finns 4 stora politiska processer. Jag benämner dem politiska rörelser. En ganska naturlig indelning blir den röda och den blå rörelsen. De har dominerat det svenska tänkandet under 1900-talet då vi talar om det socialistiska och det borgerliga blocket. Den bruna rörelsen är lite mer spretig men fick sin blomstring under 30-talet där ras och nationalism var viktiga inslag. Den gröna rörelsen är en relativt sätt ny rörelse. Du kan säkert generalisera och sätta in olika partier i färgfälten. Men och här kommer poängen.

Om du tar enskilda frågor så märker du att det finns olika tonvikt för dig. Privatisering, järnväg, polis, flykting, skola ja välj ord själv och försök hitta vad olika rörelser anser och var du själv är. Det är inte så enkelt eller hur? Varje människa är annorlunda och unik så att det är omöjligt att placera in sig själv rakt upp och ner. Däremot kan vi ha vissa grundläggande värderingssystem. Mitt är nära vad Miljöpartiet formulerat. Jag personligen har svårt att se att det finns någon fråga som kan vara viktigare än människan, djuren och naturen. Men vi är alla olika eller hur. Så om du försöker plocka fram dina grundvärderingar och sedan tittar på vad olika partier har i sina program och visoner. Då kanske du blir rödgrön eller blågrön eller blåbrun. Prova.

Jag har tidigare lagt länkar till de flesta partier så där kan du läsa och rösta gärna på enkäten här på sidan.

Andra bloggar om: , , , , , ,Technorati om: , , , , , ,Icerocket om: , , , , , , , ,Intressant

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar