måndag 23 juni 2008

Haven dör och centerpartiet lyssnar efter terrorister.

Övergödning, haven dör. Tror du centerpartiet driver dessa miljöfrågor? Det är väl den sista trogna väljarbasen, lantbrukarna. Går det att bedriva ett jordbruk som inte subventioneras av EU. Ett jordbruk som inte orsakar dessa utsläpp i våra vattendrag. Så klart det går, men det krävs lite nytänkande i bonderörelsen. Vi behöver ett starkt Grönt parti i Riksdagen.

Läs vad ge Gröna skriver:
Jordbruket måste bli mer småskaligt, ekologiskt och långsiktigt hållbart. Dagens industriella jordbruk är högt specialiserat med en koncentrerad djurhållning och ett beroende av kemiska bekämpningsmedel och handelsgödsel. Ett ekologiskt jordbruk har en god hushållning med växtnäringsämnen och prioriterar markens långsiktiga produktionsförmåga. För att åstadkomma ett effektivare tillvaratagande behöver avloppssystemen kretsloppsanpassas. Vi vill ha höga avgifter på handelsgödsel och bekämpningsmedel. Det gör inte det sämre för svenska jordbruk, då pengar kommer att återföras till jordbruket i form av riktade miljöersättningar. Vi vill ta bort momsen på ekologisk mat. Att förenkla offentlig upphandling av ekologisk mat är viktigt. Jordbruket ska bevara ekosystemet, det ska vara lika naturligt för en lantbrukare att ?producera? biologisk mångfald på ängsmarker som att producera mat. Vi vill ha en regionalt baserad livsmedelsproduktion,På landsbygden är lantbruket ofta avgörande för en levande landsbygd. Närmandet mellan stad och land med exempelvis närproducerad mat innebär ökar kunskapen om och förståelsen för lantbrukets villkor. Samma djurskyddskrav ska ställas på importerade produkter från djur som produkter tillverkade i Sverige. Vi vill främja lantbruket med förenklingar av regler, investerings- och utbildningsstöd, satsningar på mobila slakterier samt arbeta för att minimera antalet djurtransporter för slakt.

För övrigt anser jag att FRA-lagen bör förstöras

Svd Dn Aftonbladet

Mer intressant av wadström. Andra om: , , , , transport, kollektivtrafik, persontransport, skatter, bensin, cykel , , , järnväg, tåg, temperatur, permafrost klimathot Technorati om: , , Icerocket om: ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar