måndag 7 juli 2008

Nu bygger de Noaks Ark igen

Nu bygger de Noaks Ark igen. Jag har alltid funderat på varför det inte går att bygga miljöriktigt i de vanliga bostäderna som byggs. Byggmaterial människor blir sjuka av. Svindyra priser för korthus. Hus som slukar energi när det går att byggga...a just vatten var det som det skulle handla om.

Undrar just hur mycket havsnivån kommer att höjas?
1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 meter? Mer ?

Teoretikerna tvistar och, eller, men, eller, varför bygger man hus vid vattenlinjen?
1,7 meter över havet så kan du känna dig trygg enligt byggnormen...ELLER HUR!

Nu lyssnar vi på lite skön sång från Robert vatten!

För övrigt anser jag att FRA-lagen bör förstöras
Mer intressant av wadström. Andra bloggar om , , , , transport, kollektivtrafik, persontransport, skatter, bensin, cykel , , , järnväg, tåg, temperatur, permafrost klimathot havsnivå vatten Robert Broberg Technorati om: , , Icerocket om: ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar