torsdag 14 augusti 2008

Deep är något på spåret om FRAmtiden

Blogg, en förkortning eller förenkling av webblogg; av engelskans blog, kortform av weblog web + log, är en webbplats som innehåller periodiskt publicerade inlägg på en webbsida där inläggen är ordnade, så att de senaste inläggen alltid är högst upp.
Links from the Underground av Justin Hall från 1994 räknas som den första bloggen och 1997 myntade Jorn Barber ordet weblog. (källa wikipedia)
En av de tidiga svenska bloggarna är Annica Tiger. Nu har bloggen exploderat och vad är det som händer egentligen?

Deep han är nog på samma spår och nosar. Nu har ofta Deep ett tekniskt språk som gör det lite svårläst för mig. Men Deep är kunnig och ställde frågan varför en blogg heter det den heter. Det är ganska många som försökt beskriva och kommentera varför de kallar sin blogg det de gör.

Men vad är en blogg egentligen? Det första jag alltid tittar på är vem, vad eller vilka står bakom en blogg. För mig så ger det en rätt tydlig signal om vad den bloggen är. Ett analogt exempel är idrotten. En idrottsman är extremt fokuserad på sig själv. I idrottsvärlden finns allt som även bloggvärlden uppvisar. Fusk, tävlingar, pengar... Det är kanske ett resultat av vårt ekonomiska system. Men oftast avslöjas den typen av manipulation.... Kanske en VDN-deklaration kan införas för att snabba upp processen till källkritik:) Registrering däremot, vill jag inte se. Jag brukar skriva typ att jag är en grön ateist. Det underlättar förhoppningsvis tolkningen av texten för läsaren.

För mig så är en blogg extremt subjektiv. Hela konceptet är just att JAG skriver mina egna tankar om något. Ämnena är ju lika oändliga som verkligheten. Ord är svåra men om man kan tala om bloggens estetik så är den extrema subjektiviteten som bloggen representerar en relativt ultimat form.
Det går även att fundera över bloggens etik. Finns det några moralregler osv. Egentligen inte blir mitt svar. Jag hävdar kanske extremt individens frihet och då finns det inga regler. Vi har en lagstiftning som vi skall följa när det gäller "kränkningar". Ordet är aldrig helt fritt i ett samhälle.
Men inskränkningar i det fria ordet möter alltid kraftiga reaktioner från bloggosfären. FRA är ett bra exempel på kollektiv reaktion mot inskränkningar för individens frihet.

Bloggosfär är en kollektiv benämning för bloggar som en community/nätgemenskap eller som ett socialt nätverk. Många bloggar är starkt ihopkopplade med varandra med länkar och med ömsesidiga referenser till varandras texter. På grund av detta har sammankopplade bloggar skapat sin egen subkultur. Det finns mängder av oskrivna regler som inte går att definiera. Det enda sättet är att lyssna på reaktioner som blir på skrivandet.

Ett internettroll, eller bara troll, är en användare som skriver artiklar eller debattinlägg på Internet med huvudsyfte att reta upp övriga användare. De är mestadels ointresserade av fakta eller att föra en egentlig dialog, och ses ofta delta i ett otal diskussioner samtidigt, där de föder ilska, vanmakt och rent allmänt skadar stämningen hos övriga användare.
Det kan vara svårt att se om det finns en engagerad människa bakom en blogg som har något viktigt att förmedla eller om det bara är en person som söker uppmärksamhet.

Megafon (uttalas Mega fån) är ett bra ord för bloggar som trumpetar ut ett budskap men inte är intresserat av dialog. Jag skulle kunna räkna upp de mest extrema jag hittat men de är rätt självlysande. Ett bra kännetecken är att det inte går att kommentera. Nu behöver det inte alltid vara så. Det finns ibland lite andra skäl att bloggare stänger av kommentarsmöjligheten.

Jag tror de flesta bloggare upplever något extra när en egen blogg eller tanke får andra att länka och spinna vidare på tanken. Jag kommer själv ihåg första gången jag läste på en annan blogg "Björn Wadström skriver". Det var en sällsam upplevelse att en annan människa helt oberoende av mig använde min tanke och mina ord. Det finns alltså förutom det helt subjektiva en nivå av dialog och kommunikation mellan människor som är den egentliga kraften. Återigen är FRA ett mycket bra exempel på där mängder av individer ur de mest skiftande perspektiv enas i ett mål. Släpp mitt sms som Bentancourt sjunger är skön konst. Bloggosfärens reaktion på FRA är vackert ur det att individer helt oberoende kan se ett gemensamt mål.

Framtiden är inte möjlig att förutse. Det finns många krafter som vill begränsa det fria ordet. Den tekniska utvecklingen gör det möjligt att ge alla individer en daglig röst. Ett perspektiv jag har är att det snart är tekniskt möjligt att fördjupa det demokratiska systemet. Vi kanske i framtiden inte behöver lämna vår åsikt bara vart 4:e år i politiska val. Bloggen som företeelse är och tuggar i befintliga maktstrukturer. Prassel-media som tidigare har varit dominerande i att lägga agendan har fått en växande konkurrent eller förhoppningsvis ett starkt komplement.

Har du tankar om vad är en blogg. Bloggens estetik eller hur ser medialandskapet ut om 10 år så skriv. Helt ok att länka hit såklart om du fortsätter debatten;)

Mer intressant av wadström. Andra bloggar om: deep tiger blogg blog musiker mot fra lex orwell fra yttrandefrihet tryckfrihet övervakning pressfrihet frihet FRA-lag FRAlagen Technorati om: Icerocket om:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar