söndag 15 mars 2009

Vart tog barnen vägen?

Media skriver om bonusar för redan rika. AB tar visserligen upp barnperspektivet
Allt om barn skriver lite, Updrag barn skriver också. Men vem tar barnes parti i den förvridna skoldebatten. Vem säger emot folkpartiets populism? Varför får politikerna stå oemotsagda när det handlar om framtiden och det käraste vi har. Våra barn. Hjälp till och påverka så barnperspektivet blir LAG!

Läs nedanstående.

I spetsen för ett hårdnat mode i sättet att möta barn och ungdomar går regeringen. I dess retorik hyllas kunskap. Det vore värdefullt om regeringen använder systematisk kunskap också inom utbildningsområdet. I strid mot vetenskapliga rön förespråkas straff som uppfostringsmetod, t ex i form av kvarsittning. Lärarcentrerad undervisning lyfts fram istället för elevaktivt lärande. De ungas frågor och uppfattningar om vad som är viktigt att lära döms ut. Regeringen ordnar, tillsammans med oppositionen, så att eleverna oftare blir centralt prövade och deras motivation ska styras av tätare betyg och kunskapskontroller. Betygsjakt ska ersätta kunskapstörst som drivkraft för lärande. Man avvisar evidensbaserad kunskap som visar att ungas lust att lära föds i deras medskapande och när de fördjupar sig i lärande.

Unga utvecklas när de ställs inför krav och möter utmaningar i trygga sammanhang, där det är tillåtet och önskvärt att de lär såväl av misstag som av lyckade tilltag. Unga utvecklas bäst när de bejakas och när deras sätt att tänka och känna möts med respekt. Vi uppmanar ministrar och andra opinionsbildare att sluta upp med att behandla barn och ungdomar som mindre värda. Visa dem istället respekt. Använd forskning och beprövad erfarenhet när initiativ tas så att ungdomar får utvecklas utifrån lust och engagemang i trygga situationer. Bemöt barn och ungdomar så som vi önskar att de ska vara – ansvarstagande, företagssamma, samarbetskunniga, kreativa och kritiskt reflekterande

Hela uppropet hittar du genom att klicka här. Uppropet växer gör som några personer nedan gjort skriv på. Det är nu många tusen! Barnen går inte i repris. Barn växer bara upp en gång! Det är nu.

2008-12-18 13.35.19
Mats Ekholm
Professor
Karlstad
.
2008-12-18 13.37.05
Hans-Åke Scherp
Docent
Karlstad
.
2008-12-18 13.37.35
Bengt-Erik Andersson
Professor emeritus
Stockholm
.
2008-12-18 16.05.55
Bo Dahlin
Professor
Karlstad
.
2009-01-20 11.46.50
Ingrid Pramling Samuelsson
Professor
Göteborg
.
2009-01-20 11.46.51
Ove Sernhede
Professor
Göteborg
.
2009-01-20 14.50.00
Anders Arnqvist
Professor
Karlstad
.
2009-01-20 14.50.00
Susanne Thulin
Fil lic
Kristianstad
.
2009-01-20 14.50.00
Sven Persson
Docent
Malmö
.
2009-01-20 14.50.00
Inge Johansson
Professor
Stockholm
.
2009-01-20 14.50.00
Annika Åkerblom
Doktorand
Lund
.
2009-01-20 14.50.00
Mia Maria Rosenqvist
Docent
Falun
.
2009-01-20 14.50.00
Kerstin Bergöö
Lektor
Kristianstad
.
2009-01-20 15.21.53
Ole Olsson
Sektionschef
Halmstad
.
2009-01-20 16.02.15
Sonja Sheridan
Docent
Göteborg
.
2009-01-20 16.05.04
Elisabeth Mellgren
Lektor i pedagogik
Göteborg
.
2009-01-20 16.11.12
Tomas Saar
Fil dr
Karlstad
.
2009-01-20 16.55.43
Ann-Charlotte Mårdsjö Olsson
lektor
Göteborgs Universitet
.
2009-01-20 17.05.04
Pia Williams
Docent
Göteborg
.
2009-01-20 17.06.56
Claes-Göran Wenestam
Professor
Kristianstad
.
2009-01-20 17.48.53
Maria Sundkvist
docent
Malmö
.
2009-01-20 17.57.54
Eva Nilsson
Psykolog
Halmstad
.
2009-01-21 07.51.14
Marita Lindahl
professor
Jakobstad, Finland
.
2009-01-21 08.35.30
Mia Thorell
lektor
Linköping
.
2009-01-21 09.21.25
Eva Johansson
universitetsadjunkt
Vänersborg
.
2009-01-21 09.31.26
Linnéa Stenliden
doktorand
Norrköping
.
2009-01-21 10.33.57
Britten Ekstrand
Fil dr
Kristianstad
.
2009-01-21 11.32.03
Ingmarie Sellin
universitetsadjunkt
Karlstad
.
2009-01-21 11.38.23
Björn Flising
universitetslektor
Göteborg
.
2009-01-21 11.48.24
Anna Klerfelt
Lektor
Göteborg
.
2009-01-21 13.04.40
Göran Brante
fil dr
Kristianstad
.
2009-01-21 14.02.05
Marcus Karlsson
Psykolog
Halmstad
.
2009-01-21 19.11.36
Jane Brodin
professor i barn- och undomsvetenskap
Stockholm
.
2009-01-21 19.37.47
Stig Broström
lektor
København
.
2009-01-22 10.25.16
Mie Cederberg
doktorand i pedagogik
Stockholm
.
2009-01-22 10.51.52
Pia Björklid
Professor
Stockholm
.
2009-01-22 10.52.21
Karin Fridholm
Grundskollärare och univeritetsadjunkt
Sundsvall
.
2009-01-22 11.01.05
Carina Schedvin
Högskolepedagog och dr and
Stockholm
.
2009-01-22 11.02.08
Lars Jalmert
Professor
Stockholm
.
2009-01-22 11.06.20
Birgitta Qvarsell,
professor emerita i pedagogik, Stockholms universitet
Stockholm
.
2009-01-22 11.12.17
Christer Langström
Universitetsadjunkt
Stockholms universitet/pedagogiska institutionen
.
2009-01-22 11.29.49
Petra Roll Bennet
universitetslektor
Stockholm
.
2009-01-22 11.50.25
Hans-Olof Gustavsson
pedagog, fil dr
Stockholm
.
2009-01-22 11.55.48
Hedda Schönbäck
Lärare yngre åldrar och masterstudent i pedagogik
Stockholm
.
2009-01-22 12.16.51
Hillevi Lenz Taguchi
docent i pedagogik
Stockholm
.
2009-01-22 13.00.12
Anders Skriver Jensen
research assistant
Copenhagen, Denmark
.
2009-01-22 13.08.14
Sven Hartman
Professor i pedagogik
Stockholm
.
2009-01-22 13.21.05
Margareta Aspán
Universitetsadjunkt/doktorand
Stockholms universitet/pedagogiska institutionen
.
2009-01-22 13.32.48
Arvid Löfberg
Professor
Stockholm
.
2009-01-22 13.59.34
Ida Bertell
Doktorand i pedagogik
Stockholm
.
2009-01-22 14.24.22
Katina Thelin
fil mag
Karlstads universitet
.
2009-01-22 14.26.15
Fredrik Thelin
förälder
Nordanstig
.
2009-01-22 14.37.14
Petros Gougoulakis
Lektor i pedagogik
Stockholms universitet
.
2009-01-22 15.03.18
Shamal Kaveh
Lektor
Östhammar
.
2009-01-22 15.04.33
Lisbeth Flising
lektor
Göteborg
.
2009-01-22 16.30.06
Caroline Gustavsson
Doktorand vid Stockholms Universitet
Stockholm
.
2009-01-22 17.06.07
Kajsa Tegnér
lektor
Stockholm
.
2009-01-22 17.12.45
Ulf Janson
professor
Stockhoöm
.
2009-01-22 19.10.38
Elisabeth Hultqvist
lektor
Stockholm
.
2009-01-22 19.22.32
Kajsa Ohrlander
Lektor
Stockholm
.
2009-01-22 20.38.58
Sara Uhnoo
doktorand
Göteborgs Universitet
.
2009-01-22 20.58.10
Ronny Spångberg
Rektor för vuxenutbildning och gymnasieskola
Bergsjö
.
2009-01-22 21.10.50
Magnus Danckwardt
Lärare inom Vuxenutbildningen
Bergsjö-Nordanstig
.
2009-01-22 22.39.47
Jan G Persson
gymnasielärare
Norrköping
.
2009-01-23 09.09.11
Björn Påhlsson
speciallärare på IV-gymnasium
Sthlm
.
2009-01-23 10.25.28
Agneta Jonsson
Universitetsadjunkt
Kristianstad
.
2009-01-23 10.26.58
Eva Johansson
Professor
Göteborg
.
2009-01-23 11.29.55
Åsa Ridne
rektor
Norrköping
.
2009-01-23 12.31.45
Luis Ajagan Lester
Universitetslektor i pedagogik
Stockholm
.
2009-01-23 12.55.29
Sven Qviberg
Lärare
Bergsjö
.
2009-01-23 13.28.55
Eva Blomberg Svensson
Lärare
Bollnäs
.
2009-01-23 14.59.35
Eva Ärlemalm-Hagsér
universitetsadjunkt
Västerås
.
2009-01-23 15.10.56
Åsa Göransson
Gymnasielärare
Hagagymnasiet
.
2009-01-24 15.42.57
Stig Norberg
Utecklingsledare
Härnösand
.
2009-01-24 16.10.57
Gunilla Runnquist
Lärare
Nacka
.
2009-01-24 16.23.19
Karin Rönnerman
Docent
göteborg
.
2009-01-24 17.19.18
Berit Henriksson
Rektor
Norrtälje
.
2009-01-24 18.08.04
Ann Nilsson-Mäki
rektor
Landvetter
.
2009-01-24 18.26.08
Anders Olofsson
Docent, Mittuniversitetet
Härnösand
.
2009-01-24 19.15.46
Erik Fällmer
gymnasielärare
Sundsvall
.
2009-01-24 19.39.16
Gun-Britt Scherp
Forskningsassistent
Karlstad
.
2009-01-24 19.39.50
margareta normell
lärare/handledare/utbildare
solna
Mer intressant av wadström. Andra bloggar om: moderaterna , centerpartiet, folkpartiet, feministiskt initiativ, piratpartiet junilistan fra sverigedemokraterna Technorati om: , , , Icerocket om: , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar