tisdag 14 juli 2009

Kritik mot det ekonomiska systemet del 1

Det kanske är en magstark rubrik för att hanteras i en blogg, men jag tänkte det kan vara värt ett försök att se om bloggen fungerar till mer än reflektioner.

Grunden till den har lilla serien på inlägg dök upp på TC på torpet. Jag funderade på varför människan är så korttänkt. Det blev en tankekjedja om att människan sedan länge använt vatten som transportmedel. Det var logiskt att bygga fartyg för att ta sig över vatten men sedan kommer människans dumhet i all sin prakt.
När vi lärt oss något så använder vi det i fler och fler sammanhang tills det går helt överstyr.
Lite konkret så kom vi på att det går att transportera vår egen avföring i vatten och gick ifrån TC till WC. Det var smidigt att bara släppa på lite vatten och så var skiten borta.
Men bara ur vår åsyn. Det vi gjorde var att flytta skiten en bit.
Det kanske inte är en helt felaktig lösning men sedan började vi med industriproduktion och byggde stora städer.
Transportmedlet vatten blev helt plötsligt till en gigantisk kemisk fabrik. Vad händer när vi sammanför ett oändligt antal kemiska substanser i samma vattenmängd. Svaret är enkelt. Det vet vi inte. Vi ser bara att det händer något i naturen och klarar inte att härleda till orsaken.
Det kanske inte var så smart att använda driksvatten till transportmedel. Visst vi bygger gigantiska reningsverk och gör vad vi kan för att separera och isolera det vi blandat under transporten.

SvD har en artikel om djurarter som dör av B-vitaminbrist kring Östersjön. Vad som i sin tur orsakar tiaminbristen är däremot fortfarande en gåta.
– Vi har kunnat utesluta klassiska organiska miljögifter. Det är absolut högprioriterat att nu försöka förstå vad det är som ligger bakom för att kunna föreslå åtgärder för att få stopp på det, säger Lennart Balk.
Ett möjligt scenario är att klimatförändringar och störningar i biogeokemiska cykler är orsaken.
Jag skall ta upp en kort tanke om det moderna jordbruket i EU. Vi öser fosfor över våra marker, välavlönade politiker beslutar om gigantiska summor till inköp av konstgödning. Visst har vi bra skördar, men fosfor är en begränsad resurs, kanske mer begränsad än olja. Vi odlar och bekämpar naturen med mer och mer kemiska substanser. Nu övergöder vi haven och det syns i små hav som Östersjön. Är det så konstigt att en stor mängd djurarter dör?
Vatten är ingen obegränsad resurs. Vatten är ett "lösningsmedel" och ett transportmedel. Men fortsätt du att spola din WC. Varje gång du drar i spaken dör någon varelse på planeten.
Rubrikerna i tidningarna handlar om virus och pandemier. Det är inget nytt egentligen, bara att vi idag har bättre kontroll över när det sker. Men varför reagerar vi bara på de som vi ser hända. Vi vet t.ex. att användningen av plast gjort att idag finns det inget driksvatten utan fibrer av plast. Vad betyder det? Vi dör säkert inte av dessa fibrer men de binder andra organsiak ämnen så vi kan rätt som det råka mycket illa ut. Vi kommer alltså att få i oss ämnen som vår kropp normalt sätt stänger ute. Allt tack vare vårt gigantiska användande av plastprodukter.


Så den första kritiken mot det ekonomiska systemet handlar egentligen om människan tillkortakommande i att ta med det oändliga eller kanske bättre gigantiska antalet processer som pågår. Vår hjärna klarar, eller väljer att bara, använda ett fåtal processer eller variabler i vår tänkande och val eller belutsfattande.
Vad har detta med ekonomi att göra. Jo, Ekonomi är vetenskapen om att hushålla med knappa resurser. Vatten är en sådan resurs som dessutom är livsavgörande för mänskligheten.

Jag skall i det här inlägget ta ett ytterligare exempel på hur förenklat människan tänker och handlar.
Bostaden måste också räknas som en livsförutsättning för människan. Visst vi klarar att leva som alla andra djur direkt i naturen utan ett hus. Men det moderna samhället kräver en bofasthet. Det kan jag skriva mycket om men hur tänker vi när vi bygger vårt hem.
I Sverige skall ett hem klara kyla så vi bygger med bla den förutsättningen. Om några år kanske klimatet förändrats så att vi istället måste börja tänka mer på hur vi skall hantera värmen. Vad händer då med alla Sveriges snabbproducerade gips, plast och trähus. Trä är inte det optimala materialet i en fuktig och varm miljö. Underhållskostnaderna lär bli omfattande för att hantera fukt, mögel och röta.

Det här exemplet leder till vårt tänkande. Vi bygger idag ett hus så billigt det går och förväntar oss att värdet av huset ständigt ökar. Vi skuldsätter oss över öronen för vi vet att värdet kommer att öka mer än skulden. Vi blir alltså rikare genom att låna och bygga ett hus. Det är ett exempel på hur korkad människan är. Ett hem är inget som producerar ett "mervärde". Det är en utgift och en kostnad alltså något som belastar individens egen ekonomi. Men det är en livsnödvändighet så det är något vi inte kommer från.
,

Tidningarna skriver mycket om lågkonjunktur och kris i ekonomin. En motor till de ständiga kriserna är bla feltänket kring människans hem. Allt bryts mer eller kanske omvandlas är ett bättre ord så även ett nybyggt hem. När vi tänker på vad något kostar oss glömmer vi underhållet. Det är ingen okänd faktor. Bönder har i alla tider ägnat tid till att få sina hus och lador att motstå slitage och väder och vind. När människa bygger statarlängor på höjden som miljonprogrammet är ett bra exempel på så blev de eviga utan underhållskostnader. Hyresgästorganisationerna kämpar för att betala liten hyra och bostadsbolagen vet att de behöver kanske 25% högre hyra för att klara underhållet.

Alltså människan vill ha ett hus men är inte beredd att betala kostnaden för drift och underhåll.
I vårt rådande ekonomiska system behöver man inte tänka så för huset i sig stiger i värde..eller hur! Alltså den kris vi upplever handlar om misshushållning med knappa resurser. Kapitalismen och marknadsekonomin har en grunddrivkraft att allt skall generera "mervärde".
Det är lätt att avfärda det jag skriver med att aha det är en sådan där romantisk kommunist som skriver. Men socialismen löser inte det jag skriver om. Skillnaden handlar bara om vem som skall äga individen eller kollektivet och hur fördelningen av överskottet skall ske.
Det jag skriver om och kommer att skriva om är hur ser en hållbar ekonomi ut.
Vi använder idag 4 Jordklot per år. Dvs vi konsumerar upp den planet vi lever av och på. Det är nog uppenbart för de flesta ekonomer på jorden men de saknar tänkandet och teorierna för hur vi skall göra för att överleva på lång sikt.
Jag kommer givetvis inte att producera svaret men hoppas att några tankar framöver kan ge någon annan lite inspiration, Slut på del 1.

Aftonbladet har en text om politik. "Samtidigt som världen blir alltmer komplex försöker de etablerade partierna få oss att tro att det enda valet är mellan rött och blått".
Texten är lite märklig då den är så negativ till Miljöpartiet men helt oberoende av mina tankar om text författarens syfte så väcker det en tanke. Det hette vänster och höger tidigare och nu säger man allt oftare rött och blått. Världen har inte allt blivit mer komplex däremot har nog människans kunskap om världen ökat. En kunskapsbaserad politik som bygger på en tanke där vi tar med djur, natur, människan som grund är vad vi behöver utveckla för att överleva på sikt.
Fritt informationsflöde är en förutsättning, rätt till utbildning för alla osv. Den frågan ser alla unga människor som viktig. Piratpartiet gör ett jättebra jobb i att fånga hotet mot den individuella friheten. Det krävs ingen einstein för att se att människor genomskådat Bush & Reinfeldts konservativa politik. Men det är också livsavgörande att formulera en hållbar ekonomi. Del 2 kommer snart, välkommen åter.
Lite om bostäder i pressen. SvD 1 2 DN 1 2 Expr 1

Mer intressant av wadström. Andra bloggar om: vatten, bostäder, ekonomi, moderaterna , centerpartiet, folkpartiet, feministiskt initiativ, piratpartiet junilistan fra yttrandefrihet tryckfrihet pressfrihet frihet sverigedemokraterna Technorati om: , , Icerocket om: , ,

3 kommentarer:

  1. "Men fortsätt du att spola din WC. Varje gång du drar i spaken dör någon varelse på planeten."

    Den formuleringen är lite olycklig tycker jag. Den leder till ytterligare skuldbeläggande av individer, de flesta oskyldiga. En miljöengagerad ungdom som läser detta i sitt föräldrahem i lägenheten på åttonde våningen bör inte skuldbeläggas för att de lever i ett system byggt utan tanke på långsiktiga konsekvenser. Politiker som beslutar om liknande framtida byggnationer är inte lika oskyldiga.

    I övrigt tackar jag för ett vällovligt initiativ. Sådana här texter är viktiga tycker jag. Inte ofta man får sammanhang så här tydligt förklarat.
    /Kurt

    SvaraRadera