torsdag 19 juli 2012

Mellanöstern

Varför reagerar vi inte på dödande, stats terrorism, inbördeskrig i mellanöstern. Visst skriver media lite om Syrien t.ex. aftonbladet, svd, dn

Jag skall göra ett litet försök till förklaring.
Min analys utgår ifrån att det alltid är kampen om råvaror som är konfliktkällan. Handeln sägs vara en grund för fred och samexistens vilket säkert stämmer i det lilla lokala samhället.

Planeten behärskas militärt fortfarande av de tre stormakterna USA, Ryssland och Kina. Det går nog att vetenskapligt belägga att dessa nationer delat upp världen mellan sig. De övriga länderna används som råvaruleverantör och marknad för produkter från stormakternas produktion (EU som exempel).
I snitten mellan militärmakternas världsuppdelning uppstår ständigt konflikter. Mellanöstern är ett bra exempel på ett område där stormakterna har intressekonflikter.

Stormakterna upprätthåller också på olika sätt "ett beskydd" eller kontroll över alla de mindre stater som finns i stormakternas "inmutade" områden. Det tar sig olika uttryck men gemensamt är att stormakterna undertrycker mänskliga rättigheter som t.ex yttrandefrihet.
Religionsfriheten är också en av de mänskliga rättigheterna. Religionen som politiskt vapen kräver en egen blogg men jag påstår att religion inte har något med världens konflikter att göra.

Den här analysen kanske någon säger är en klassisk vänsteranalys men det finns en fortsättning. Trovärdigheten hos vänster är inte stor när det gäller internationella frågor. Vänsterns analys sträcker sig bara till en kritik av kapitalismen och det räcker inte.

Skall vi återigen få se hur världen står i brand när stormakterna slåss om kontroll av råvarorna? Finns det någon annan väg?

Om vi tar avstamp i att det är råvaror och marknad för avsättning av produkter som är konflikthärden så borde vi klara av att hitta nya vägar.
Problemområden som behöver analyseras är:

  1. Råvaror
  2. Marknad
  3. Mänskliga rättigheter
  4. Vapenindustrin
  5. Nationalism
Den här bloggen tar upp råvaruproblematiken och övriga punkter kommer senare. Wiki har en enkel beskrivning: Råvara är en vara som utvunnits ur naturen men inte behandlats. Vara är objekt eller tjänster som (direkt eller indirekt) ökar nyttan för innehavaren

Olja, mineraler, skog är traditionella råvaror.
Men vi glömmer oftast slavhandeln. Slavhandeln har pågått länge och har hittat nya former. Slavhandel skall ses som människor som berövats sitt människovärde för att bara vara en del i produktionen.

Framtidens råvarukonflikter kommer att handla om rent vatten och tillgång till förnyelsebara energiformer. Skulle de värsta miljökatastrofbilderna slå in kommer även rena krig om landmassa för odling att uppstå i samband med stora folkrörelser.

Så svaret på varför ingen egentligen bryr sig om mellanösterna är att det är så många som är beroende av att konflikten pågår. Du behöver kriget och du behöver olja till din bil eller hur. Du är beroende och då håller man käften och låter herrarna fortsätta spela tärning med vår planet.


Några s-bloggar som skriver på temat. Tord Oscarsson (s) , Röda berget skriver "Av någon anledning fick Obama Nobels fredspris 2009" Min egen kommentar är att Nobel var en kruttillverkare av stora mått:) Wiki skriver "Min dynamit leder snarare än tusen världsfördrag till fred. När människan insett att hela arméer kan komma att tillintetgöras, kommer man att fortleva i en gyllene fred."
Hoppas du fann inlägget intressant och återkommer. Skriv gärna en kommentar.


1 kommentar:

  1. Bra analys. Det handlar om kontroll av råvara och handel. På gatorna slåss allehanda legoknektar (det är inte opossitionella civila) mot regimstyrkor. I kulisserna drar vargarna i trådarna.

    SvaraRadera