söndag 29 juli 2012

Några Gröna ord

Mitt i all tragedi efter kärnkraftens haveri i Japan så blir jag glad när det i konservativa Japan bildas partiet De Gröna. . Även i det hårt kontrollerade Kina protesterar människor för att rädda sin miljö.
Miljörörelsen växer sakta men säkert runt vår planet.

Från år noll till nu 2012 har jordens befolkning växt från 300 miljoner människor till över 7 miljarder människor. Det är en utveckling av mänskligheten som är svår att riktigt förstå. Det är rätt svindlande siffror. 7 miljarder helt unika individer på samma planet, Livet är fantastiskt.
Alla dessa människor har liknande behov. Rent vatten är ett enkelt exempel på vad alla behöver.

Att försvara alla människors lika värde har varit och kommer att förbli en av miljörörelsens viktiga utgångspunkter. Det här är en kamp som ständigt pågår och tar sig många uttryck som jämställdhet, allas rätt till utbildning, kamp mot rasism,  fredsrörelsen osv

Den enorma befolkningsökningen ställer stora krav på vår samhällsbyggnad. Resurserna finns inte alltid där de bäst behövs så miljörörelsen är av naturen en internationell och global rörelse.

Det talas ofta om resurser men vad menar vi egentligen.  Wiki har några enkla komprimerade textrader: "Hållbara resurser är exempelvis solstrålningen, vindens rörelser, havsvattnets rörelser, flöden i vattendrag och jordens inre värme". Det här är resurser vi alla kan använda så länge Planeten består. Miljörörelsen menar att det är dessa resurser vi skall använda.
 "Kol, olja, malm, uran och gas är exempel på resurser som inte är förnybara resurser som inte kan återanvändas".
När det gäller resurser som inte förnyas så uppstår frågan om ansvaret för kommande generationer. Det leder också till frågan om "äganderätten". Det här är inga enkla frågor att hantera och kräver en ständigt pågående dialog mellan jordens alla människor. Yttrandefriheten är som jag ser det mycket central om vi skall klara av konflikter om resursfördelning utan våld och krig.
Det är lite naivt kanske som samhället utvecklats men jag gillar det indianska sättet att tänka sju generationer tillbaka och sju generationer fram innan beslut fattas. Den kvartalsekonomi som utvecklats är förödande för våra barns framtid. Ekonomi handlar ju just om att hushålla med knappa resurser.

När jag var ung lärde jag mig om växthuseffekten som formulerades av den svenske Nobelpristagaren i kemi Svante Arrhenius redan 1896. Jag har funderat mycket över hur människan kan vara så korkad att den förbränner så stora mängder kol som industrialiseringen och det moderna västsamhället inneburit. Människan är liksom förblindad av "tillfälligt välstånd". När nu effekterna börjar visa sig i klimatförändringar så säger fortfarande många att "det tror jag inte på".
För mig är det en självklarhet att miljörörelsen tagit avstamp i vetenskap och inte i tro.

Rent vatten, mat, kläder, bostad, hälsa, utbildning och en trygg ålderdom är frågor som borde vara lösta redan..

Frågan som jag vill att du ställer dig är varför dessa enkla frågor inte är lösta? Vad är det för krafter som motverkar och vem tjänar på det?

Andra bloggar om miljöpartier, kärnkraft


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar