måndag 8 februari 2016

#hållkollpåenpolitiker

#hållkollpåenpolitiker
Det finns en enkel väg för oss medborgare att återta makten inom de ramar vi har.

Berättelserna är många, om hur allt kontrolleras ner i detalj för den som arbetar. Även de som inte har ett arbete kontrolleras. Den delen av en organisation som fördelar arbetet växer och befolkas ständigt med nya funktioner. Det blir allt färre som utför den direkta servicen/arbetet till medborgaren. Du kan säkert beskriva det jag försöker säga med egna ord som betyder detsamma.

Vi lever i en demokrati och har ett folkstyre, dvs vi medborgare utser själva de som leder oss och styr samhället. Vi utser de som kontrollerar oss.

Det är något "som skaver" i vår modell och jag och säkert även du har nog funderat på hur det blivit så. Utan att dra mängder av exempel så får nog många en känsla av att våra ledare befinner sig på en annan planet. De dyker upp vart fjärde år och vill ha vårt förtroende, sedan är de helt utanför radarn.

När jag funderar så ser jag att jag vart fjärde år går och röstar på ett politiskt parti. Det politiska partiet utser en mängd individer att leda och styra oss i Regering, stat, Landsting, Kommuner, Företag, rättsväsende m.m. 
De politiska partierna säger sig ha en vision, ideologi eller ett program som vi kan gilla ungefär som på Facebook. Flest gillande får leda oss. Alla vet redan innan vi väljer att partierna inte kommer att följa sina program och ändå går vi och röstar. Kanske för det enkla faktum att det saknas alternativ om vi vill ha demokrati.

Min tanke i #hållkollpåenpolitiker är ganska enkel. 
Vi medborgare får börja granska vårt system. Inte för att ta bort demokratin utan för att modernisera och utveckla den. 

När det gäller människor som har ett politiskt uppdrag, vårt förtroende,  finns en ”etisk regel” som säger att vi skall prata om sak och inte person. 
Nu har vi ett samhälle som är kraftigt individualiserat och ledare använder allt mer ordet jag. Jag anser, jag tycker, jag har beslutat så länge det inte är något negativt för då är det alltid någon annan.

Vi är rätt många miljoner medborgare så vi borde kunna hålla lite bättre koll på de som leder oss. Det är ändå vi som måste utöva kontrollen av våra ledare och inte nöja oss med visioner.

Ett parti presenterar massa namn i någon rangordning på en valsedel. Det kan vara ännu värre, så att partier utser människor vi inte en får se eller rösta på.

Den enkla tanken jag har är att våra ledare och ansvariga är individer och människor som vi behöver veta mer om.

En liten checklista för #hållkollpåenpolitiker
1.      1.  Hur gick det egentligen till när din politiker utsågs?
2.      2.  Hur många uppdrag har din politiker?
3.       3. Vilka ersättningar har din politiker?
4.       4. Vilka beslut har din politiker fattat?

Uppdraget att granska våra politiker är ett av de uppdrag som press/radio/tv har och de gör nog ett rätt bra arbete. Men granskar de just din politiker? Jag vet inte hur många individer partierna utser . Skall jag göra en djärv gissning så blir det 100.000 individer och vår media kan ju inte hålla reda på alla. 

Nu finns det en mycket stor grupp som vi brukar kalla ”fritidspolitiker”. Men även om de inte har hela sin försörjning från politiken så är de ansvariga ledare. Vi tänker nog mest på yrkespolitiker som har sin huvudsakliga sysselsättning med politiska uppdrag.  Till yrkespolitiker räknar man ofta också så kallade politiska tjänstemän - personer som inte är valda men som är politiskt tillsatta tjänstemän.

Ett fenomen vi ser alltmer är hur våra ”folkvalda ledare” växlar mellan demokratiska förtroendeuppdrag, tjänstemannauppdrag och direkta uppdrag i näringslivet. Det i sig motiverar att hålla bättre koll på de individer som är våra politiker.

Så välj ut någon politiker som leder något och berätta för oss andra vad du kommer fram till. Gör det på Twitter, Facebook en blogg eller något annat forum du har tillgång till. Använd de ramar vi har i ett demokratiskt samhälle. Börja där du är och titta närmare på en politiker och ledare i något område/verksamhet du är intresserad av.sjukvård, bostäder, skola, socialtjänst, lantbruk, trafik, rättsväsende, fonder, försvar.. områdena är många
 Kanske växer det fram ett nytt perspektiv när vi erkänner att det är en människa, en individ som leder oss.


För om det inte är så att det har någon betydelse vilken individ som har ansvar/befogenhet att leda oss var hamnar vi då? Nu kör vi….använd #hållkollpåenpolitiker Inga kommentarer:

Skicka en kommentar