söndag 27 januari 2008

Transporter och boende

Expressen tar upp persontransportfrågan genom att sätta upp ett motsatsförhållande mellan eget hem och miljö. Det saknas något i analysen och det är att en stor del av Sveriges befolkning inte bor i storstadens höghus.

Det vi behöver göra är att snabbt ta fram alternativ till dagens förbränningsmotor. Vi behöver också bygga ut järnväg både för långa och korta sträckor. Inrikesflyget borde vi klara av att helt avskaffa när det gäller kortare transporter. Den här omställningen kräver en regering som tar ansvar och vågar ta beslut. En handlingskraftig regering behöver både arbeta med lagstiftning, beskattningen och investeringar som inte handlar om populism.

Vi har en gigantisk avfolkning av stora delar av Sverige som ingen talar om. Det innebär att de orter som förlorar befolkning kommer att få svårt att upprätthålla socialservice. Regeringen har helt focus på att EUstaten skall lösa Sveriges framtidsfrågor. Staten Sverige håller på att bli ett bidragsland.

Den regering vi har idag är bara intresserad av att förändra ägarförhållandet. Den mycket konservativa och ålderdomliga synen på ekonomi kommer att leda Sverige rakt utför. Kanske är det bristen på ledarskap som är den egentliga orsaken till regeringens nuvarande låga opinionsstöd.

Sverige behöver en regering med en bostadspolitik. En politik som gör det ekonomiskt möjligt att producera bostäder till rimliga kostnader. Sverige behöver en regering som kan ställa om energianvändningen i våra bostäder. Jag har tidigare tagit upp att regeringen borde ge investeringsbidrag för energiomställning av flerfamijshus. En övergång till jordvärme för hyreslägenheter ger mycket snabbt resultat. För en enskild fastighetsägare är det däremot en allt för långsiktig affär. Här kan staten lätt göra en insats för klimatet. Vi behöver inte ett nytt klimat vi behöver en ny politik.

Intressant

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar