fredag 7 mars 2008

M.m..m.m.mara utan bo

Moderaterna samlas och det behöver de nog. Jag funderade på om moderatregeringen egentligen tillfört något nytt till Sverige mer än omflyttningar av pengar.
Jag kommer inte på något, inte för att kritisera utan helt ärligt. En helt död politik förutom utförsäljningen av våra gemensamma tillgångar. Omflyttningarna har skapat viss irritation hos medborgarna så nu behöver partiet lämna mer än ballonger till publiken. Kanske lite godis. Det lär bli svårt för Borg att skrapa fram godispengar när nu ekonomin rasar. Borg förstår nog vad som väntar men övriga sitter och äter och dricker gott. Men M..m..m..m..mara utan bo är nog det bestående intrycket. Rolf får symbolisera utanförskapet i Reinfelts ny moderatpolitik.

Det skall bli intressant att se om moderaterna lyckas presentera något nytt för Sverige och framförallt de här dagarna. Rolf sitter på bussen och väntar! Jo jag vet att det sitter några fler partier i skuggan av regeringen. Men det som sägs de här m-dagarna blir regeringspolitiken. Sedan må väl (c) och (kd) knorra bäst de vill när (m) kör vidare med lillebror (fp).

Intressant bloggar om wadström, Andra om , , , , , , , , , , , ,
Technorati Tags: , , , , , , , , , , , ,
Jinge skriver mer om kraftsamlingen

1 kommentar:

  1. Hur kan det komma sig att Sveriges medborgare så förbehållslöst köper det som landets frivilligorganisationer och socialtjänsten påstår att människor behöver? Frågan känns angelägen av den anledningen att dessa organisationer uteslutande uppehåller sig vid de olika diagnoser och symtom individen uppvisar. Att människor saknar ett tryggt hem att gå till förvandlas i de hjälpandes ögon till en åkomma. En åkomma som bara förvärras för varje dag den drabbade tvingas gå med på de hjälpandes villkor. Tror verkligen Sveriges skattebetalande medborgare att hemlösa individer har särskilda grundläggande behov? Skiljer sig deras behov sig från en människa med ett hem att gå till? Vid de föreläsningar jag håller brukar jag ställa en fråga till åhörarna: "Om ni blir tvungna att välja bort jobbet eller bostaden, vilket skulle ni välja" På denna fråga har ingen ännu valt bort bostaden vilket jag tar som en bekräftelse på hur viktig den anses vara för vår existens. Har människor som förvägras ett hem inte samma grundbehov? Sveriges medborgare borde känna en djup oro kring det faktum en hemlös missbrukas så systematiskt av de som säger sig vilja hjälpa. Så som det ser ut i dag utgör den hemlöse en stor inkomstkälla för ett stort antal organisationsmänniskor. Något som bara kan fortgå så länge definitionen hemlös kvarstår. Det finns idag ca 900 organisationer i Sverige med inriktning på hemlöshet, dessa sammanslutningar avlönar ca 30 000 människor, lägg därtill alla volontärer de sysselsätter som hjälp åt våra ca 18 000 hemlösa. Så i praktiken blir hjälpen avsedd för våra hemlösa istället en hjälp att sysselsätta redan etablerade människor.

    Rolf Nilsson
    Föreningen Stockholms hemlösa

    SvaraRadera