fredag 30 maj 2008

Vårda och Varda

Efter att ha läst nedanstående förslag och inlägg om äldre"vården"-"omsorgen" så har jag två synpunkter.

Den första är självklar och den kan varken pratas eller privatiseras bort. Färre personal = sämre vardag för Sveriges äldre människor.

Den andra synpunkten borde vara lika självklar. Att åldras är en del av vårt liv. Det är ingen sjukdom att åldras tvärtom är det ett friskhetstecken att bli gammal.
När en människa blir äldre ökar behovet av lättåtkomlig sjukvård. Svensk omsorg om äldre har kantrat över till för mycket fokus på Vårda. En dag för den äldre blir en sjuk persons dag när han /hon skall vårdas. I det finns också en stor risk för "omyndighetsförklarande" av den äldre människan från vårdpersonalen.

Det krävs ett större fokus på att Varda. Livet pågår hela tiden och den äldre har en vardag som inte tillgodoses. Det handlar om hela det spektrum av situationer den äldre kan befinna sig i. En bristfällig insatsstyrd hemtjänst till det särskilda boendet.
Att ha möjlighet till ett gott liv, att ha ett boende där det går att själv komma ut. Att det finns möjligheter till mänskliga relationer och aktiviteter även om ens närmaste partner eller vänner inte finns längre.

Så visst behöver vi fundera på vårda och den nedrustning som sker nu, men framförallt behöver vi tala mer om varda.


AB 1 Sydsv 1 SvD 1 2 Dagen 1 DN 1 Mp 1
Hur värdefull är en människa? Man kan inte ge nånting man själv aldrig har fått Den svenska äldreomsorgen Att åldras Äldrevårdens värderingar "VärdighetsGaranti"? Det finns ett liv före döden Inte bara äldreomsorg Äldreomsorgen: Helvetet innan döden Allmän snällhet räcker inte för de äldre Utredare dömer ut äldreomsorgen Smitta ... Den sjuka äldrevården Vie~Mort
Men pengarna då

Mer intressant av wadström. Andra om:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar