tisdag 12 augusti 2008

FRA puzzelbit i storpolitiken

Följande blogg reder ut lite av vad FRA är och kanske lite förklaringar till att debatten ser ut som den gör i Sverige.

Jag klargör mina grundläggande värderingar om att vi bara har en Planet. värderingarna kan enkelt beskrivas som gröna. De konflikter vi alltid sett och ser handlar i grunden om konflikter om naturresurser. Vi är en växande mänsklighet och det sker en ständig vetenskaplig och teknisk utveckling vilket gör att vilken naturresurs konfliken gäller varierar. En tydlig konfliktkälla är t.ex. vatten.

Det går att göra en mycket lång historisk tillbakablick men jag börjar vid när Europas stater blev kolonialmakter. Genom våld kontrollerades stora landområden och befolkning. USA är egentligen en förlängning av Europas kolonialmakt. Europas folk dödade stora delar av ursprungsbefolkningen, indianerna, och transporterade som exempel stora mängder av Afrikas befolkning till USA som arbetskraft. USA "frigjorde" sig senare från de västeuropeiska regeringarna.

Utvecklingen i USA är spännande på så sätt att det inte finns något annat exempel i världen där så många folk med ursprung i andra världsdelar lyckats förenas och samarbeta. USA är nog det land i världen som idag har kommit längst i mångfald. Det här har givet en enorma utveckling inom de flesta vetenskaper. USA har behärskat marknader inte bara genom våld utan också genom att landet lyckats ta fram de "produkter och tjänster" mänskligheten behöver.

Så ur det här perspektivet är jag lika positiv till USA som dess allra mest hängivna supporter

Det finns en baksida. Det finns egentligen många baksidor och i en blogg går det inte att beskriva allt. För att leverera en vara behövs kunskap, teknik men också arbetskraft och naturresurser. USA har fram till kanske -70talet lyckats att upprätthålla sin marknadsledande position och samtidigt klarat av att bygga ett socialt system som tillfredsställer en större del av befolkningen.
Skälet att USA lyckats är främst tillgång till mycket "billig" energi. Främst handlar det om olja. USA har också fortsatt med den Europeiska metoden att kolonialisera andra länder. En mycket stark vapenindustri som kan sätta våld bakom orden samt en mycket aggressiv utrikespolitik. Det är ganska ointressant tema att fundera på om det är gott eller ont. Faktum är att USA aldrig respekterar ett annat lands självständighet om det motverkar USA´s intressen. USA har skapat ett antal allianser via Nato, med staten Israel samt med ett antal mer eller mindre tillsatta regimer runt om i världen. Det är inte fel att säga att USA vann kolonialkrigen och har haft ett världsherravälde. I USA´s kontroll och dominans över världen har information varit central. Kunskap är makt finns en gammal fras och den passar in här.

USA är egentligen inte en vanlig stat utan en federation bestående av många i princip självständiga stater. Central regeringen och dess företrädare Presidenten har formellt en ganska oinskränkt makt över militären och alla de halvmilitära organisationer som finns. Syftet med att hålla dessa organisationer utanför demokratisk kontroll är uppenbara. Kennedy var en av många Presidenter som såg faran i att dessa icke demokratiskt styrda halvmilitära eller halvpolisiära organisationerna kunde vars ett internt hot mot konstitution och hela federationen USA. Det är skulle jag vilja säga med historien som facit inte möjligt för en President att ta makten över dessa organisationer. Det slutar med en kula i huvudet vilket vi också sett mängder av exempel på i form av avrättade politiker och statschefer.

Det är en rätt dyster bild jag har av hur demokratin fungerar i USA, men jag menar att det är en korrekt beskrivning.Det är också nödvändigt för USA att ha den ordningen eftersom landets existens bygger just på en kolonialmodell.

Religion har egentligen ingen betydelse. Det talas ofta om den vita kristna högern men för mig är religionskrig alltid en täckmantel för kampen om naturresurser. Religioninnehåller i och för sig värderingsfrågor men efter att ha studerat de flesta religioner så ser jag mer likheter än olikheter. Religionen används som förtecken för handlingar som inte skulle vara möjliga utan hänvisning till något högre stående värde som en GUD. Uttolkningen av vad "skaparen" menade ger ett politiskt svängrum utöver vad som är möjligt.

USA behöver en utomstående fiende för att förena delstater och befolkning. Hotet har varit England, Frankrike, Sovjet. Kommunismen och numer Islam. Den nuvarande Presidenten Bush är nog egentligen en mycket svag President som överlåtit till andra krafter att styra USA. Kanske är det egentligen mer regel än undantag och ligger inbyggt i konstitutionen.

Hotet från Islam som USA drivit ganska hört är mycket enkelt att koppla till USA´s Oljeberoende. Det har också givit en motivering till USA´s folk om varför landetoch landets söner skall ut i krig. Det heliga kriget. Nu går det inte att angripa Islam direkt eftersom religionen är mycket lik både judendom och kristendom. Lösningen blev terroristen. Den där individen eller mindre gruppen som hotade världsordningen. Jag har blivit alltmer fascinerad över de som försöker bevisa och beskriva att det inte finns och aldrig funnits något terrorhot mot USA. Jag har lagt ut tre filmer längst ner på bloggen som är bra exempel på en helt motsatt syn mot den vi alla "vet". Konspirationsteorier brukar det kalla och sådana finns alltid. Men om man verkligen förstår vilken kris stormakten USA befinner sig i så är det ändå värt att fundera över.

Vi ser just nu ett Krig i Europa som givetvis har många rötter som alla konflikter. Men orsaken är som jag ser det mycket enkel. Olja samt USA´s framflyttande av signalspaning och militära rådgivar till rysslands absoluta närhet. Försöken från USA att skapa instabilitet i regionen är för uppenbara för att någon skall missa. Carl Bildt får mycket kritik på min blogg för att han är en springpojke åt USA och oljeindustrin. Det är kanske tuffa omdömen men jag menar att de är helt korrekta. Studera Carl Bildt´s agerande och vilken roll han tar. Den mannen företräder inte Sverige eller världsfreden är min slutsats

Jag har varit inne på USA´s behov av information ända ner på individnivå för att upprätthålla kontrollen. USA bygger ut gigantiska informationssystem som stater kan "välja" att ansluta sig till. Ecelon är ett exempel.
Vill man vara lite extremt konspiratorisk går det att fundera även över företag som Microsoft.
En normalt funtad människa kan förstå att ett operativsystem i alla individers hem skulle vara intressant att kontrollera, särskilt om någon skulle vilja ha den kontrollen. Tänk bara om det var möjligt att samla allt människor skriver i sin dator på ett ställe. Vilken våt dröm för en diktator. Nu är ju Microsoft ett helt fristående privat bolag som inte samarbetar med USA´s många underrättelsetjänster. USA skulle aldrig komma på den tanken ens eftersom det är frihetens land.

Så då landar den här långa bloggen i lilla Sverige och hos FRA. En "firma" i statens tjänst som inte är militär och inte är polisiär. Den "firman" samlar in information och "handlar" med informationen till USA. Dvs USA levererar tillbaka annan information ur sitt nätverk. Det här hör ni i debatten från politiker som säger att de behöver utomstående information. En del politiker som Björklund och Bildt har för länge sedan passerat sitt uppdrag och propagerar enögt för att Ryssland måste kontrolleras. Men de säger också att vi skall välja den information USA ger oss.
Så långt som att samarbeta med USA för att skydda oss mot den stora Rysska Björnen går det nog att hitta folkligt stöd för i Sverige. Ryssskräcken har matats på oss länge. Minns att Carl Bildt trumpetade ut att det var Rysska ubåtar som var i Sverige.Han visste redan då att det var Natobåtar. En ren lögn alltså för att angripa Ryssland i ord och bygga upp ett avstånd till det landet. När jag ser honom nu i andra Europakonflikter så blir bilden fullständig.

Det är nog ingen majoritet som kan se det jag ser om vår utrikesminister men alltfler börjar reagera. Reaktionen kommer fån vanligen USAvänliga och alliansvänliga människor som förstått att deras privata telefonsamtal och deras privata brev används i något helt annat syfte än det som sägs. Reaktionen kring den personliga integriteten är befogad.

Jag vill avsluta med att jag menar att "firmor" som FRA skall vi inte ha i Sverige. Sverige är ett demokratiskt land med ett fritt folk. Friheten kan inte bevaras av USA eller Nato eller EU eller FN. Friheten bevarar vi just genom att bevara var och ens integritet.

Sverige har försökt odlat en myt av att vara helt neutralt i alla väpnade konflikter. Vi har haft ett försvar som gav en illusion av att kunna försvara landets gränser. 2:a världskriget gav oss en lektion i hur svårt det var. Men jag menar att Sverige som land klarade det kriget bra. Olika grupper for ganska illa och landet svek både här och där. Det fanns under kriget rätt mycket både av sympati för Hitler och skräck för kommunismen. Trots allt så har den historien lärt mig att Sverige vinner på att uppträda som fritt land och att arbeta för att upprätthålla neutralitet.

Fundera avslutningsvis varför moderaterna vill lägga ner försvaret. Fundera varför FRA är så centralt att Reinfeldt sagt sig vara beredd att avgå om inte lagen och därmed verksamheten säkerställs. Fundera varför Björklund talar om Nato. Jag skulle kunna vidga frågan till att fundera även varför EUsom statsbildning (Lissabonfördraget) drivs så hårt ovanför Sveriges folk. Firman FRA är en puzzelbit i utförsäljningen av vår frihet och nu även personliga integritet som är oacceptebel.
Regeringen Reinfeldt bör avgå och en ny regering bör bildas utan både Reinfeldt och Bildt. Helt ok att de fyra allainspartierna gör en egen ombildning och fortsätter till 2010. Men FRA är och förblir en fara för Sveriges säkerhet. Reinfeldt & Bildt kan aldrig mer tro sig om att vara Sveriges ledare. Formellt kan de givetvis vara det Vi har ett demokratiskt system. Men de borde själva inse att det går inte att leda ett land utan folket. Så utan att göra blockpolitik av mitt inlägg så skulle jag vilja se de ny nya moderaterna med en helt ny ledning. Gärna en kvinna som kunde reda ut i den härva Herrarna skapar. Maktkampen mellan de två tupparna Reinfeldt och Bildt gör Sverige svagt och utsatt. Herrarna bör träda åt sidan för Sveriges skull.

Framtiden då...Kina, Indien, Sydamerika, Afrika..här kommer framtidens ekonomiska centrum att ligga. Troligen kommer Kina att passera USA på de flesta områden inom några år. Al Gore har framfört många tankar om miljön men framförallt beskriver han för mig ett alternativ till kontroll och våld. Det går att göra en förändring. Det är möjligt att bygga en värld på fred och samexistens mellan fria folk. Sverige bör undvika allianser med USA, NATO, EU och söka direkt samverkan med andra länder på hela Planeten. Det tjänar Sveriges företag och folk på. Vem tjänar på nuvarande allianspolitik. Inte är det du och jag.

Reinfeldt och Bildt(Bush) ut ur min telefon.Mer intressant av wadström. Andra bloggar om: EU NATO USA Terrorist Bildt Reinfeldt lex orwell , , , , fra yttrandefrihet tryckfrihet övervakning pressfrihet frihet FRA-lag FRAlagen Technorati om: , , Icerocket om: , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar