söndag 21 december 2008

Det finns ingen blockpolitik i Sverige

Nationalencyklopedin: blockpolitik, parlamentariskt system där skiljelinjerna går mellan grupper (block) av partier med delvis gemensam ideologi, i Sverige förknippad med motsättningen mellan socialistiska och borgerliga partier. Minoritetsparlamentarism, samarbete mellan socialdemokraterna och Bondeförbundet/Centern samt mellan mittenpartierna har i perioder delvis upphävt blockpolitiken i Sverige.

Jag har funderat en hel del på varför detta begrepp "blockpolitik" används så flitig. Givetvis har behovet av att skapa majoritet för ett beslut >50% påverkat vår syn på olika politisk ideer. Den vanligaste linjära fördelnngen går mellan statligt ägande och privat ägande. De tydligaste representanterna blir v-s samt fp-m. Nu var det här 1800- och 1900-talets ideer och de kanske håller på att upplösas. Idag ser vi hur många rubriker som helst om att f-p-m både vill kontrollera medborgarna typ. FRA samt stora statliga ingripande i banker och privata företag. Tron på markanden verkar sakta men säkert försvinna som politisk tanke. Ett bra exempel är tokigheten att låta massa privata tågföretag konkurrera på ett spår. Så när ett litet företag med usla lok haverera så stannar hela tågsystemet.

Eftersom jag räknar mig som grön och ser miljöpartiet som det rimligaste politiska alternativet så blir det lite märkligt att fundera i termerna socialistisk-borgerlig. Varför gå till vänster eller höger när man kan gå rakt fram?
Det finns fler ord konservativ, liberal osv. Jag skall återkomma just till liberal i en senare blogg.

Min fundering hamnar i att det finns minst två olika sätt att se på verkligheten. Om vi börjar med Newton så kan man förenklat säga att han gav oss Lagen vi levt med i 300 år. En värld som var fragmenterad, mekanisk och förutbestämd. Jag tänker ofta på hur framtiden presenteras av forskare och framförallt media. Man samlar några historiska data (händelser) och gör en logisk fortsättning gärna med ett diagram som visar vad som kommer att hända. Man kan också säga att Newton givetvis har rätt inom vissa begränsade givna ramar.

Darwin däremot började formulera en uteckling bl.a om hur nya arter uppstår ur de existerande arterna. Religionen har haft stora svårigheter att få in den vetenskapliga synen inom sitt idearv. Det finns fortfarande tokar som lär ut skapelseberättelsen som om den vore vetenskap och förnekar den kunskap Darwin formulerade.

Nobelpristagaren Ilya Pirogine m.fl var nog de som tog mänskligheten vidare ur den mekaniska synen. Han beskriver en värld som existerar på samma sätt som vi människor. Som en självorganiserande process och självständiga system. Som skapar sig själv, uppehåller sig själv, reglerar sig själv och omskapar sig själv.

Jag är inte naturvetare och väljer därför att inte beskriva kemiska processer. Vi kan lika gärna se på sociala system. Vi är beroende av vissa levnadsförutsättningar för att existera som vi gör idag. Förändras eller förändrar vi den omgivande miljön förändras vi också.

De ytligt beskrivna ideerna leder ändå till en slutsats om att vi har mycket svårt att beskriva framtiden. Det är så komplexa system som påverkar varandra som är i förändring.
För mig leder det här synsättet till att vara konservativ är lika med framtids eller livsförnekare.
Vi måste ständigt ta till oss den nya vetenskapliga kunskap människan producerar och självklart omvandla detta till politik.
Idag ser jag bara miljöpartiet som har den möjligheten som politisk rörelse. Piratpartiet är oskså helt rätt i sitt tänkande att den nya tekniken och kommunikationsmöjligheten mellan människor måste utvecklas och inte begränsas. Så på ett sätt kan man säga att det finns en gemensam grund som handlar om att förstå processer och att världen inte är logiskt statisk. Ett aktuellt exempel är att unga människor föredra att inhämta nyheter via nätet. Det förändrar hela mediastukturen på sikt. Det är ingen slump att Miljöpartiet har en rätt likartad syn som Piratpartiet i frågor om internet och FRA.

Hur får man då politisk majoritet för ett beslut när ett parti inte har det röstunderlaget. Miljöpartiet har provat lite olika vägar och till 2010 vill partiet finna en riksdagsmajoritet med v-s. Jag hittade en v-s-mp-blogg, det var en ny variant eller hur? Miljöpartiet kunde nog tänkt sig lite olika konstellationer för att få ihop en majoritet. Piratpartiet satsar på att lägga sig i alla frågor utom de "tekniska internetfrågorna" (ja alla pirater jag vet att det är en förenkling) Eftersom det är alliansens partier som svikit frihetsfrågorna så lär Piratpartiet kunna räknas in i vänsterblocket. Samtidigt som många av piraterna säkert är besvikna konservativa borgare.

Min lösning på hela problematiken är att ta bort alla spärrar i Riksdagen. Det är obehagligt att 3,99% av medborgarna kan bli utan inflytande om de röstar på ett parti som inte kommer över gränsen. Det kan faktiskt bli så att pp-c-kd-sd alla når 3,99% var och då skulle nästan 16% av svenskarnas röster vara bortkastade. I slutänden kommer vi ändå att hamna i att det behöver förhandlas fram >50% för ett beslut. Så skulle pp och sd komma in i riksdagen och c och kd åka ut så hamnar vi inte i en "polsk riksdag" men det skulle onekligen vitalisera den sk blockpolitiken.

Mer intressant av wadström. Andra bloggar om: Newton Darwin Ilya Pirogine blockpolitik regeringen, , moderaterna , centerpartiet, folkpartiet, feministiskt initiativ, piratpartiet junilistan fra yttrandefrihet tryckfrihet övervakning pressfrihet frihet FRA-lag FRAlagen sverigedemokraterna Technorati om: bloggvärldens väljarundersökning , , , , demoskop, , fra , , fra , Icerocket om: , , fra bloggvärldens väljarundersökning fra , , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar