onsdag 4 februari 2009

Den kluvna tungan

Den kluvna tunga är något jag sammankopplar med ormen. Det finns ju den Bibliska ormen i Edens lustgård som lurade stackars Adam. Vi är ofta lite störda av att det finns orm i närheten. Men ormen är ett gammalt djur, mycket äldre än det mänskliga samhällsbyggandet. Långt innan Hägglund och Olofsson sålde bort sina väljare i synen på ett hållbart samhälle. Var det någon som såg dessa partier gå till val på att överge sin energipolitik. KD och C är märkliga partier. Säger en sak och gör en annan över huvudet på väljarna när de väl fått sina stolar i maktens badbalja.
Ormar (Serpentes) är en underordning i ordningen fjällbärande kräldjur med smal kropp och cylindrisk kroppsform. Ormarna är växelvarma och sägs under sin evolution under en period ha levt nere i jorden, där de förlorat sina ben, som mest var i vägen, och sina ögonlock, vilka ersattes av ett permanent skyddande hudskikt. En tydlig indikation på detta är att de fortfarande söker skydd i håligheter och gropar, när de känner sig hotade av rovdjur eller väder. Märkligt nog är det bara ett fåtal arter som lever i havet.
Alla ormar är köttätare, och vissa arter kannibaler, det vill säga de äter andra ormar av samma art. Några arter har utbildat ett värmekänsligt organ i nosen, med vilket de i mörker kan känna kroppsvärmen av ett bytesdjur.
De allra flesta ormar lever på land, men det finns också 62 arter som lever i haven.


Havsormarna anses ha det starkaste giftet, men de är inte aggressiva.

Men ormens tunga eller ormtunga är faktiskt en liten fridfull växt


Ormtunga (Ophioglossum vulgatum L.) är en liten flerårig ormbunke, som årligen från den korta jordstammen utvecklar ett enda ovanjordiskt blad, delat i två partier: dels en steril skiva (ett näringsblad) av lansettlik form och med nätlik nervatur, dels en smal, sporalstrande del, som bär sporgömmen tätt radade i båda kanterna. Dessa sporgömmen är mycket större och av fastare byggnad, än hos alla de föregående ormbunkarna, och deras vägg består av många cellager; de saknar ring (se stensöta) och öppnar sig med en tvärspringa.Men hur är det då med Sverige. Jo vi har en kluven flagga som vi använder i militära sammanhang.


Färgen på flaggans sidofält skulle vara "ljust mellanblå" och på korset "guldgul". Flaggan skulle vara tvärskuren, utom då den användes såsom örlogsflagga, i vilket fall den skulle vara tretungad.
Hur är det då med svenska politiker och utrikespolitiker i synnerhet. Talar de med kluven tunga. Mina öron och ögon har hela tiden hört och sett hur moderaterna rättfärdigat Israels folkmord. Nu är Utrikesministern och inspekterar hur väl övergreppet fungerat mot de barn och kvinnor som Bush och Bildt lärt oss kalla för terrorister.Vad säger Bildt nu?


Hans Blogg Att komma in i Gaza via kontrollstationen vid Erez tog en timme eller så. Och efter upplevelsen av den maximala kontrollen kom upplevelsen av det förödda och förstörda landskapet alldeles på andra sidan av de enorma betongbarriärerna.
Just den förödelsen var dock inte ett resultatet av det senaste av krigen. Och mycket av eländet med Gaza handlar ju om år av isolering, hopplöshet och förfall.

I DN säger han


Israel har medvetet förstört fabriker och angripit näringslivet i Gaza på ett sätt som får svåra följder för befolkningen, menar utrikesminister Carl Bildt efter att själv ha besökt området.

SvD Sydsv Dagen och HD skriver också. Sveriges bloggar skriver hur mycket som helst om Israel & Palestina & Övergreppet i Gaza.


Några bloggar som ger lite olika perspektivQueen of light, Björnbrum, MXp, rapport från en spån..., http://www.ilyameyer.com/2009/02/nar-det-osagda-ar-viktigare-det-sagda.html, Dick Erixon, jj.n, Röda Malmö, Scaber Nestor, Simone - På tal om p... och Fredrik Axelsson


Men läs gärna jinge och Svensson som säger det som mannen med den kluvna tungan skulle sagt. 13 döda Israeler och 1300 döda Palestinier.

Kampen mellan Rädsla och Kärlek pågår. Tyvärr har Sverige inte längre rollen som kärleksapostel i världen. Den förändringen har gått snabbt med moderat politik. Den kluvna tungans politik vrider snabbt tiden tillbaka. Nu är vi vid 1984.Även inrikespolitiken som sköts av Borg visar samma tecken. (Någon som sett reinfeldt på senaste tiden?) Lönegapet mellan direktör och arbetare är gigantisk. SvD DN Aftonbladet. Det är tydligt hur moderata värderingar slår igenom i den ekonomiska politiken. Vapenaffärerna med Israel fortsätter också, lika väl informationsutbytet via FRA

Mer intressant av wadström Fler bloggar om fra empati israel gaza hamas palestina folkmord moderaterna sverigedemokraterna , centerpartiet, folkpartiet, feministiskt initiativ, piratpartiet junilistan frihet Technorati om: , , , , Icerocket om: , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar