måndag 2 februari 2009

Full insyn krävs av medborgarna

DN debatt skriver :"Regeringen föreslår ny organisation för kontroll av socialtjänsten: Socialstyrelsen får ansvar för all tillsyn och ska kunna förbjuda verksamhet som fungerar dåligt. De stora bristerna inom socialtjänsten beror till stor del på hur tillsynen av verksamheten är organiserad. I stället för att ha 22 självständiga myndigheter med eget tillsynsansvar bör Socialstyrelsen ta hela ansvaret. Tillsyn blir en renodlad kärnverksamhet som inte kan prioriteras ned. I den lagrådremiss som nu lämnas till lagrådet föreslås att Socialstyrelsen ska kunna förbjuda verksamhet vid allvarliga missförhållanden. Barn, äldre och personer med funktionsnedsättningar garanteras inte idag den service, vård och omsorg som lagstiftningen ska ge dem. Tillsynen av socialtjänsten handlar ytterst om utsatta gruppers rättssäkerhet, skriver Maria Larsson, äldre- och folkhälsominister."

Det är mycket välbehövligt. Läs mina tidigare inlägg. Om Vetlandametoden samt Lagstiftning är politik även Eva som var omhändertagen för samhällsvård när hon ytnyttjades sexuellt som 14-åring är relevant.

Däremot måste vi alla passa upp på vad alliansregeringen gör. De vill avskaffa den offentliga vården och privat-isera allt gemensamt.
De som oftast har påkallat uppmärksamhet är offentliganställda tjänstemän. De använder då meddelarfriheten. Vi har Lex Sarah som ett bra exempel.

Så grundkravet på den här regeringen om de skall privat-isera är att de privata bolagen öppnar upp sina verksamheter som de offentliga. Alltså full insyn från det offentliga samt att alla privata företag som bedriver vård med dina och mina skattepengar skriver in rätten för anställda att påtala missförhållanden till myndigheter och press.
Utan att de riskerar sina arbeten. Det leder bara till ytterligare tystnad och mörkläggning över Sverige.
Det är mörkt nog redan men den blåbruna gröten som styr fram till 2010.

Jag sitter också nu och funderar över hur samhället hanterar människor när det går riktigt snett.
Den finländske livstidsfången Nikita Fouganthine, känd som Åmselemördaren under namnet Juha Valjakkala, har blivit villkorligt frigiven. Han lämnade fängelset i Riihimäki tidigt på måndagsmorgonen.
Kring en individ blir det stora rubriker i tidningarna. Självklart finns det människor som blir oroliga för de vet inte vad som händer nu. Lika självklart är att efter straff och vård måste en människa få en möjlighet till ett nytt liv. Det är bara att hoppas att vården fungerat och att mannen nu kan hitta ett meningsfullt liv.

De här två sakerna hänger samman på så sätt att media inte är lika på hugget över privata företags missar i vården. Faktum är att de besparingar som alliansregeringen lägger på Landsting & Kommuner är orsaken till stora delar av bristerna i Svensk vård. Jag är orolig för att detta nu mörkläggs genom att privata bolag hänvisar till lojalitet med det ekonomiska resultatet i det privata bolaget. Ett krav är alltså meddelarfrihet förall personal och full offentlig insyn i privata vårdbolags ekonomi och organisation. De ekonomiska transaktionerna är nog omöjliga att följa då bolagen ofta bygger upp "smarta" konstruktioner för att slussa skattebefriade vinster utomlands.

Mer intressant av wadström. Fler bloggar om , , åmselemorden
,
, , , moderaterna vänsterterpartiet, , miljöpartiet, centerpartiet, folkpartiet, sverigedemokraterna, feministiskt initiativ, piratpartiet junilistan Technorati om: , , , Icerocket om: , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar