onsdag 18 februari 2009

Här har du svaret Louise

Jag ger nu ett svar på varför Louise inte fick någon hjälp. Jag är själv socionom verksam sedan 25 år. Jag är politiker i en socialnämnd. Jag har arbetat med handledning till socialarbetare ca 15 år. Jag är alltså kompetent at uttala mig. Jag kan i den här frågan hänvisa till erfarenhet och kompetens.
Annars när jag bloggar privat så kan jag glida på argumentationen men jag skall försöka att inte göra det i detta inlägg.

Generellt i Sverige så råder det ingen brist på kompetens hos socialarbetarna. Metoder som BBIC är en nätverksmetod att utreda alla perspektiv finns och används. Jag talar nu generellt.Enskilda brister i någon kommun kan givetvis förekomma med både brister i personalens kompetens och metodval.

Lagstiftningen är också tydlig för socialarbetarna och ambitionen att följa lagstiftningen är mycket hög. Socialtjänsten har också möjlighet att utreda om tvångsåtgärder skall vidtagas.

Vetlandametoden®
Vetlandametoden har jag skrivit mycket om. Det är namnet på metoden att inte inleda utredning för då blir det inga beslut eller insatser. Alltså kan socialnämnden hålla sin budget.

"Kort om det jag skrivit tidigare.
Socialarbetaren är ofta fråntagen möjligheten att själv besluta om en utredning skall öppnas eller ej. Socialarbetaren är heller inte alltid fri att använda sin yrkeskunskap i utredningsarbetet. Olika organisationer löser den här frågan lite olika men förenklat så sker en förhandsbedömning av någon annan än socialarbetaren. Det är alltså en överprövning av socialarbetarens arbetsuppgift.
Här väger kommunekonomiska mål tyngre än socialarbetarens yrkeskunskap och lagstiftningen. En ansökan eller anmälan kan alltså försvinna utan att utredning inleds. Inleds ingen utredning blir det inget beslut fattat. Finns det inget beslut så finns inget att överklaga. Det kostar heller ingenting eftersom ingen insats beslutas.
Hur detta försvinnande av ansökningar och anmälningar går till borde kontrollmyndigheter som Länstyrelse, Socialstyrelse eller Kommunens egen revision observera kan man tycka. Men i de granskningar som sker granskas delegationsordningar, journaler och beslut.
Det som inte registrerats eller behandlas kan inte kontrolleras.
Det här skall inte vara Jannes arbetsuppgift att kontrollera eller hur? Men tack igen Janne för att du fyller tomrummet....Det som skulle krävas för att bryta Vetlandametoden® är alltså en mycket hårdare kontroll och uppföljning från Staten på inkomna ansökningar och anmälningar.

Som alla också förstår är viljan inte så hög från politiker och förvaltningar att göra detta eftersom finansieringen inte finns."

Socialnämnden i de flest kommuner är en lågt värderad nämnd som kostar pengar och inte ger samma populära enkla beslut att visa för kommunmedborgarna. Höga kommunala chefer och även "höga politiker" har fastnat i ekonomismen och ser inte socialnämndens avgörande betydelse för hur en kommun fungerar och utvecklas.

När budget fördelning sker mellan olika behov är det nästan alltid socialnämnden som drar det kortaste strået.
Det här betyder att Sveriges socialchefer får en för liten budget för att möta samhällets behov. För att klara denna omöjliga ekvation sätter man in en mellannivå i förvaltningen som främst har uppdraget att hålla budget och inte driva samhällsbehoven. Det är vanligt att dessa tjänster inte bemannas med socionomer med yrkesutbildning.
Socialarbetaren blir ofta ensam i sitt arbete att stödja en familj. Trots att socialarbetaren vet vilka resurser som skulle behövas för att lösa en problematik för den kunskapen stå tillbaka för "resursbrist".
Egentligen finns det ingen resursrist men det har skett en prioritering i Kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Som ärendet Louise visar är det en prioritering som visar sig vara felaktig.

Från det kommunala perspektivet måste vi även se på regeringens prioritering av resurser. Nu är jag själv inte någon anhängare av nuvarande moderata politik. Det är inte så enkelt som att det är moderaternas fel. De här "systemet" finns även i en socialdemokratisk regering. Om vi nu tittar på dagens situation så väljer regeringen att sänka skatten för vissa grupper. Kommunerna får i slutet av ekvationen stå för kostnaden på en mängd områden där staten tidigare tog ansvar.
När Sveriges högsta ledning uttalar sig om människor med sociala behov som fuskare och bidragssberoende individer så kommer ytterligare en signal som jag finner mycket oaptitlig,
Begreppen arbetslinje och utanförskap är begrepp du bör gå till botten med vad den som säger det menar.
Men jag vill framhålla att den här processen att bortprioritera människor som inte tillhör den arbetande delen av befolkningen även har gällt för socialdemokratiska regeringar.

Det följer en rad aktuella artiklar nedan. Louise bör få svaret att det inte var personligt att hon inte fick någon hjälp utan att det var ett systemfel som har fått namnet Vetlandametoden® av mig. Det är alltså metoden att prioritera bort samhällsmedborgarnas grundläggande behov.

Vem är ansvarig. Det är vi alla medborgare i Sverige. Det är vårt ansvar att se till att politiker prioriterar människor med behov. Det finns många grupper som idag inte får det stöd lagstiftningen säger.

Uppdrag granskning kommer att ta upp frågan om ensamhet för de äldre i Sverige. Jag vill inte föregripa den debatten men helt klart är det prioriteringar på privatiseringar och ekonomiskt tänkande som styr. Det finns idag ensamma människor som sitter isolerade i sin lägenhet för att de inte har en hiss. Plats på ett äldreboende får de inte för de bedöms inte komma först i den prioritering hemtjänsten gör. Ni kommer att få se många skrämmande bilder från den nedmonterade välfärden i Sverige framöver. Jag vill bara enkelt konstatera att en hund får inte vara ensam 6 timmar. En häst får inte stå ensam. En människa som verkat hela sitt liv i samhället har inget skydd. Återigen är det inte lagstiftning och viljan eller kunskapen som saknas. Det är en ekonomisk prioritering.

Det vi medborgare är skyldiga att göra är att ta ansvar för valet av politik. Vi gör det vart fjärde år. Lyssna noga på vad din kommunpolitiker säger att han skall göra 2010. Kontrollera noga vad han gjort 2006-2010. Gör detsamma när du lyssnar på våra riksdagspolitiker.
Ansvaret är till slut ditt. Det är ditt ansvar att det inte blir en underbemannad socialtjänst i din kommun. Det är ditt ansvar att utredningar inte läggs ner av ekonomiska skäl. Så lyssna inte på vackra floskler, lyssna på hur politikerna vill fördela våra gemensamma skattepengar. Hur många kronor vill de lägga på socialtjänsten, äldreomsorgen. psykiatrin, sjukvården, skolan. Skattepengarna är ditt och mitt kollektiva sätt att värna om utsatta människor med behov av stöd och hjälp. Du måste bevaka dina pengar så att de inte "förskingras" i förhållande till vad politikern lovar i valet.

Tack Janne och framförallt Louise för modet att tala. Frågan är inte löst. Det finns fler "Louise" i Sverige. Frågan är om vi skall tillåta att de blir fler? Var inte rädda att anmäla socialtjänsten eller socialnämnden om du ser att någon far illa och inte får stöd. Du har lagen på din sida. Lagen har vi gemensamt tagit fram då den antagits av Sveriges Riksdag.Två år efter avslöjanden. ”Nu har jag det bra", säger ”Louise” i en ny intervju.
Louise får 200 000 kronor i skadestånd
Misstänkt tjänstefel i Vetlanda
”Delikatessjäv i fallet Louise”
Våldtogs av sin far – nu gifter hon sig
Det finns en framtid"
Uppdrag granskning: Ingen ingrep trots larmen

Personalbrist var den största anledningen till att flickan ”Louises” situation inte utreddes trots upprepade anmälningar, enligt den rapport om fallet Louise som presenterades.

Observera brist på personal och inte brist hos personal. Vem ansvarar för att det finns ekonomiska resurser till personal????????

Mer intressant av wadström..andra bloggar om pressfrihet frihet eu liberalstalinist , , , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar