onsdag 25 februari 2009

Lösa hem lösa

Idag skriver jag lite om att ha ett eget hem. För oss som har ett gott och varmt hem och kanske sommarstuga och båt känns frågan lite avlägsen. Kanske klickar vi oss till sköna hem och är med i en tävling om en orreforsvas? Troligen tänker en del människor på sitt eget utseende och välmående. Designade plagg kan man vinna genom att klicka.

Är det här orsaken till att vi i Sverige kan kliva över hemlösa människor utan att bry oss. Vi har blivit så individualistiska och ego att andra inte existerar. Men självklart vill du bli sedd annars är det ingen mening med design eller hur? Kanske vill du bli sedd bara av vissa människor. De hemlösas blickar kanske inte är vad du strävar efter.

Vem bryr sig egentligen om fattiga människor i Sverige. Av någon politisk anledning så kallas de inte fattiga utan missbrukare, psykiskt sjuka, flyktingar, dåliga hyresbetalare, störande grannar..fokus läggs inte på det fakum att deras toalett, sovrum, kök och vardagsrum ofta är det offentliga rummet. Tunnelbanan, väntsalar, gallerior, parker, trappuppgångar, 10 personer i en 1:a hyrd i tredje hand jag platserna varierar.

Det har aldrig funnits så många fattiga barn i Sverige som nu 2009. Självklart har en fattig högre levnadsstandard än på 1700-talet. Men det gäller befolkningen generellt. Klyftan mellan rik och fattig har aldrig varit större.

Bostadspolitik vad är det. Det är ett lagstadgat ansvar för stat och kommun att se till att det finns bostäder åt alla. Kanske är det därför intresset är så stort från politiskt håll att problematisera individen och dela in individerna i grupper som är undantagna från vårt gemensamma ansvar att erbjuda ett eget hem.


De flest ser nog miljonprogrammet som något problematiskt idag. Men faktum är att de byggdes 1.000.000 bostäder genom styrning av staten. Sedan har finansiering för underhåll och liknande samhällsservice tagits bort genom olika politiska beslut.


Faktum är att det inte går att bygga en hyreslägenhet idag. De statliga reglerna har snabbt ändrats till förmån för bostadsrätter och egna hem De här två boendeformerna kräver inte bara en god ekonomi utan också ett eget kapital samt goda bankrelationer.

Det regeringen gör nu när de vet att det inte går att bygga billigt är att man stimulerar utförsäljning av befintliga hyresrätter. Det är en ideologisk politik som dels handlar om att minska det gemensamma i samhället och dels ge medelklassen en möjlighet att tjäna pengar på varan bostad.

Alla vill ha ett eget hem brukar moderater och folkpartister alltid argumentera för. Ja visst behöver alla ett eget hem. Men alla behöer inte äga eller belåna sig för att ha rätt till ett hem. Grundlagen och en hel rad av lagar pekar på regeringens ansvar. Regeringen följer inte lagen.


Vad få människor känner till är att bostadsrätten är en mycket osäker boendeform Hyresrättens regler göller i princip. Du blir avhyst om du är sen med hyran, stör eller har sanitära problem Men det här är viktigt. Alliansregeringen införde i somras en § för kronofogden där de kan mäta ut bostaden för andra skulder. I en hyresrätt får du bo kvar även om ditt företag gör konkurs eller du inte kan betala av platt tvn du förköpt dig på.

Det här perspektivet med villan eller bostadsrätten är det ingen som diskuterar nu när arbetslösheten kommer och a-kassan i princip är borttagen. Siffrorna varierar beroende vem som talar men ca 20.000 blir av med sin försörjning varje månad. Socialtjänsten , dvs kommunen tar inte ansvar för ett boende du själv äger. Så inte nog med arbetslöshet Ditt hem åker ut på marknadsplatsen.

Jag vet nog inget område som sysselsätter så många byråkrater och frivilligarbetare som bostadsfrågan. Antalet utredningar är oändliga Det är många utredare som lever gott på att frågan inte löses. Framförallt kommer alla hela tiden fram till att det är individens ansvar och att det är fel på individen. Så det kanske finns en mening att sminka sig, köpa designade läder och hålla fasaden uppe i denna makabra teater.

Nu är det några hemlösa som börjat tala själva via blogg så det är kanske vägen. Ta tillbaka makten över definitionen och att tillbaka makten från de som missbrukat förtroendet så grovt.Den definition för hemlöshet som gäller i Sverige och snart i hela Europa är socialstyrelsens definition.


1. En person är hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende eller är uteliggare


2.En person som är integen eller inskriven på antingen


-kriminalvårdsanstalt


-behandlingsenhet eller stödboende inom socialtjänst, landsting, privat vårdgivare, HVB-hem eller SIS institution


och planeras att skrivas ut inom 3 månader och inte har någon bostad ordnad.


3. eller senare men inte har någon bostad ordnad vid utskrivningstillfället.


4.En person bor tillfälligt och utan kontrakt hos kompisar, bekanta, släktingar eller har ett tillfälligt inneboende eller andrahandskontrakt och har p.g.a denna situation sökt hjälp eller varit i kontakt med myndighet.Ok vad inryms i begreppet hemlös. Partet som separerat men den andra partnern hittar ingen bostad och söker hjälp. misshandlade kvinnan. Det vuxna barnet som vill flytta. från mor och far. Den trångbodda familjen. Den som bytt arbetsort och inte får tag i en egen bostad osv...


Hemlöshet uppstår när bostadsmarknaden inte fungerar svårare än så är det inte.


Borg slänger in miljarder i bankväsendet. men inte en krona i hyresrätten. Det kallas alliansens hemlöshets politik. Alliansregeringen borde ha en bostadspolitik istället.

Var och ur man bor slår i ett högersamhälle igenom på skola, vård osv. Så fattig får ingen eller sämre möjligheter att bo. Barnen får sämre utbildning coh familjen får sämre sjukvård..kanske skulle sjukvården byggas ut i fattiga områden och inte som alliansregeringen gör.

Ja så här skriver de på Regeringskansliets hemsida.
Hemlöshet
Hemlöshet är en utmaning för det svenska välfärdssamhället. Arbetet med att motverka hemlöshet är mycket viktigt för regeringen. Det handlar både om att se till att de som idag är hemlösa får ett värdigt boende och att förhindra att hemlöshet uppstår. Orsakerna till hemlöshet är många och ofta komplicerade. Därför krävs insatser inom flera områden - arbetsmarknad, bostadsmarknad, hälso- och sjukvård, integration och utbildning.

Vad finns det för politiska alternativ mer än de rödgröna som kan sätta fart på Sverige och börja bygga hyresrätter igen? Baylan verkar bli en bra förstärkning hos (s). Förhoppningsvis sätter han kapten Björklund på plats i alliansens förvirrade skolkontrollplan. Den här märkliga blåbruna gröten som sitter i regering har fokus på att avskaffa hyresrätten. Möjligen kan de spara några privata hyresbolag som får sätta vilken hyra de önskar.

Jag sitter och läser tidningarna just nu och slottet . Bostad för några få lär renoveras för det gäller att hålla fasaden uppe i det söndervittrande Sverige.

Reinfeldt talar om den politiska "bildsättning" och försöker se ut som att ett giftemål döljer vad han gör. Det här är bilden avReinfeldt. Inte blir den bättre av ASK En kul grej som avslutning på dagens blogg. På Twitter som är en microblogg dök helt plötsligt FRA upp och följde mig. Det var ingen slump. wadstrom.blogspot.com2009-02-24 14:08:28 - Krisberedskapsmyndighetenwadstrom.blogspot.com2009-02-24 09:41:04 - Försvarets Radioanstalt FRA
Så visst kungabröllop och glans över Sverige. Men över Reinfeldt faller bara hemlöshet och kontroll och övervakning. Så den politiska bildsättningen kommer att kvarst till 2010. Vi köper inte att moderaterna pekar finger åt hemlösa och säger att det är deras eget ansvar samtidigt som man försöker inskränka frihet och avlyssna vår telefon och mail. FRA får gärna läsa min blogg och följa den bäst de vill. Så till alla som jobbar på FRA. Säg upp er och skaffa ett hedelrligt jobb. Bygg hus t.ex. så löser ni något viktigt för Sverige.
Mer intressant av wadström. Andra bloggar om: hemlös moderaterna , centerpartiet, folkpartiet, feministiskt initiativ, piratpartiet junilistan fra yttrandefrihet tryckfrihet bostad pressfrihet frihet sverigedemokraterna Technorati om: , , , Icerocket om: , , fra

1 kommentar:

 1. Den blomstrande “hemlösaindustri” vi har i Sverige idag, är ett praktexempel på kapitalismens och dess underhuggares girighet.

  I den viljelösa debatt som pågår om våra hemlösa medborgare, som mer handlar om “vård” än om den bostadsbrist som råder på billiga hyresrätter.
  Bostäder som gör att människor inte dagligen vräks av de ständigt ökande boendekostnaderna.

  Men våra politiker, tjänstemän och frivilligorganisationer sitter i knä med nappen i mun på kapitalet och håller de monetära systemen uppbyggda runt våra hem/bostadslösa igång för sin egen överlevnads skull.

  Ett urholkat argument för att hemlösheten inte kan lösas, är att den är så komplex. Det komplexa i denna fråga är att regeringen, kommunen, frivilligorganisationerna har olika definitioner på vad en hemlös är, utifrån hur bidragen för att hjälpa hemlösa fördelas.

  Om vi istället använder oss av Socialstyrelsens definition, de som får i uppdrag av regeringen att sammanställa hur många hemlösa människor vi har i landet. Då räknas bara de hemlösa som haft kontakt med en myndighet eller någon organisation relaterad till hemlöshetsfrågan under en mätvecka, där den senaste siffran visade 17800.

  Använder vi istället forskning under samma definition som socialstyrelsen använder sig utav, då visar det sig att bland annat drygt 400 000 unga i Sverige saknar en egen bostad. Bland dem är småbarnsföräldrarna en växande andel, där totalt saknar 46 000 unga föräldrar ett eget boende enligt bostadsforskare Sven Bergenstråle.

  Vidare säger Bergenstråle: Att det är en anmärkningsvärd utveckling och ett allvarligt samhällsproblem. Åtta av tio unga vill ha en egen bostad, men allt färre lyckas få det. Det är brist på hyresrätter i storstäderna och många har inte råd att köpa ett eget boende.

  Hur kan vi som har ett tryggt hem att gå till, vara medlöpare till att hyrorna ideligen kan höjas och att våra nybyggen inte är att tänka på för allt fler människor i vårt samhälle på grund av allt för höga inkomstkrav. Allt detta på grund av att våra politiker och tjänstemän inte följer vår grundlag, där det står inskrivet att bostadsbeståndet ska tillgodose varje medborgares “rätt till bostad”.

  För det kan väl ändå inte vara meningen att våra mindre bemedlade människor eller de som har svårt med tilliten till samhället och/eller inte själva förmår att klara av samhällets allt hårdare krav på oss som individer ska slängas ännu längre ut ur det?

  Och där ska sedan självgoda människor förtjäna sina smutsiga pengar på att vi dagligen kastar ut ny föda åt dem.

  Rolf Nilsson
  Ordf. Föreningen Stockholms hemlösa

  SvaraRadera