måndag 10 december 2012

Är du ett socialt medium

Jag läste en variant av bloggstafett som kullin startat med den pretentiösa titeln Sociala medier 2013. Med vanligt intresse så läste jag vad Deeped skrivit om framtidsspaningen. Som vanligt bra skrivet och med många ord som jag måste stanna upp för att förstå. Flera av de andra skribenterna krånglar också till det i onödan tycker jag.
Först en kort bakåtblick till tiden jag föddes. Ingen telefon & ingen TV men kommunikationen fungerade ändå. Skillnaden är nog egentligen bara hastigheten. Världen har blivit mer wiki så att säga. Så det som skett är att allt skall gå så förbannat fort så det snart spränger hjärnbarkens förmåga att vara med.

Jag tror PR och datanissarna är ganska närsynta och gör helt fel analys när de utgår från lite olika former av marknadsanalys i den marknad de själva får sin födkrok. Själva kärnan i just social medier är att de formas i interaktion med varandra.

Visst jag har en smartphon och en smarttv och mitt kontor ser ut som en smärre rymdstation men..men.. det är bara teknik för kommunikation.

Utgår vi från samhällsmedborgaren och det behov hen har i framtiden så är Deeped nog på rätt spår när han talar om gemensamma intressen. Ett gemensamt intresse är rätten och möjligheten att få uttrycka sig och bli läst eller lyssnad på. Om vi nu hoppar över alla dessa forum för människor med narcissistisk personlighetsstörning som facebook , instagram osv så är bloggen och youtube bra verktyg som lär överleva.

Alla svenskar har ju nu för tiden den tvivelaktiga förmånen att bli lyssnade på av staten. Det kanske låter lite tjatigt att återkomma till FRA men det är klart underskattat att människor kommer att välja andra kommunikationsvägar för viktig information.

Hen vill också få och hitta både ny och sökt kunskap. Den stora utmaningen är att hitta den matematiska formeln för sökning i det gigantiska flödet. Här finns det en grupp människor som ofta räknas bort och det är journalisten. Jag menar att det många lite nedsättande kallar för gammelmedia är den plattform som kommer att utvecklas mest framöver.

Min analys grundar sig på att fragmentens eller detaljernas tyrani gör att hen rent biologiskt inte klarar den stress det innebär att sammanfatta och analysera den enorma mängd av dataflöde som passerar våra ögon och öron.

De som arbetar med olika system vet att det ligger en gigantisk konflikt i att få data att flöda och samtidigt begränsa möjligheten att tillföra eller ta del av data. Den revolution vi upplevt på några årtionden grundar sig på den enkla meningen information needs to be free.
Så avslutningsvis kan vi inte försvara individens rätt på nätet så kommer den digitala revolutionen att gå en tynande framtid till mötes.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar