tisdag 20 maj 2008

Info från miljöpartiet "om papperslösa"

Debatten om papperslösa pågår inför omröstningen i riksdagen idag. Här kommer information direkt från miljöpartiets hemsida i frågan. Det är en information jag delar till 100%. Läs gärna mitt tidigare inlägg. Alliansen kriminaliserar läkarna.


Ge papperslösa rätt till vård.

Idag kan alla riksdagsledamöter visa att de står upp för en central mänsklig rättighet, den om allas rätt till vård.Principer och grundläggande värderingar är det som styr politiken.
Ibland kan det komma i skymundan av budgettabeller och lagtexter, men idag kan alla riksdagsledamöter välja att stå upp för en central mänsklig rättighet - den om allas rätt till vård.

Det finns en grupp i samhället som inte har samma rättigheter som oss andra. De så kallade papperslösa ska passa sig för att bli sjuka eftersom den borgerliga regeringen och socialdemokraterna nu vill lagfästa att vården inte ska gälla alla människor i Sverige.

Papperslösa cancerpatienter har vägrats strålningsbehandling, diabetiker har inte fått insulin och höggravida har nekats mödravård då de inte haft råd att betala för vården.

Tiotusentals papperslösa lever idag utanför samhällets beskydd. Lagen gör landstingen endast skyldiga att ge akutvård till papperslösa, något som de till på köpet själva måste betala de faktiska kostnaderna för. Detta gör Sverige till ett av Västeuropas mest restriktiva länder, tillsammans med Österrike befinner vi oss i den humanitära bottenligan. Ett läkarbesök kostar mellan 1 400 och 2 000 kr och en förlossning cirka 21 000 kr.

Sverige har varit med i utformningen av de mänskliga rättigheterna och förbundit oss att respektera dem. Trots detta kränker vi idag ett flertal FN-konventioner enligt Paul Hunt, FN:s rapportör för rätten till hälsa. Han uppmanar svenska regeringen att ge papperslösa och asylsökande vård på lika villkor som bosatta i landet.

Till och med papperslösa barn nekas rätten till vård på lika villkor om de inte tidigare sökt asyl. Något som bryter mot konventionen om barns rättigheter.

Nu vill regeringen tvinga de som jobbar i vården att stänga sjukhusdörren i ansiktet på vissa människor medan den är öppen för andra. Det som skiljer är var du är född.

Den nya lagen är ett brott mot de etiska regler som de vårdanställda har lovat att följa. De anställda inom vården ska se till varje patients bästa och ge vård utifrån medicinska behov, utan åtskillnad. Med andra ord ska personalen hädanefter välja mellan att aktivt diskriminera människor eller bryta mot regelverket. Det är inte rimligt.

Vi uppmanar alla riksdagsledamöter som står upp för de mänskliga rättigheterna att rösta för att regeringen ska återkomma med ett lagförslag i enlighet med principen om allas rätt till vård utifrån behov. Vi i miljöpartiet vill ändra lagen så att det tydligt framgår att vårdpersonalen inte ska neka människor vård. Regeringen och socialdemokraterna vill det motsatta.

Vi vill att grundläggande principer om respekt för allas rättigheter ska prägla våra relationer privat. Om samma tanke ska gälla för politiken finns det bara ett sätt att rösta idag. Med hjärtat.

Författare:
Peter Eriksson, språkrör (mp)
Gunvor G Ericson, riksdagsledamot och sjuksköterska


Mer intressant av wadström. Andra bloggar om: , , , , , moderaterna vänsterterpartiet, , miljöpartiet, centerpartiet, folkpartiet, sverigedemokraterna, feministiskt initiativ, piratpartiet papperslös sjukvård human flykting barnkonvention mänskliga rättigheter Technorati om: , , Icerocket om: ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar